מפרק חנתון ממליץ להרחיק מהקיבוץ את גרעיני הנוער העובד

28.8.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

מפרק חנתון ממליץ להרחיק מהקיבוץ את גרעיני הנוער העובד

יעקב לזר

 

רון. הליך מסוכן. צילום דוד עינב

אמרי רון: מדובר בהליך מסוכן, שצריך להיאבק בו בנחישות וללא פשרות

 

המפרק המפעיל של קיבוץ חנתון, עו"ד שגיא מירום, הפועל בקיבוץ מאז אוקטובר 2006 לבקשת התנועה הקיבוצית, הגיש את המלצתו לרשם האגודות השיתופיות, עו"ד אורי זליגמן. על פי ההמלצה, יקלוט הקיבוץ כעשרים משפחות המשתייכות לתנועה הקונסרבטיבית לחברות בקיבוץ מתחדש, ותסתיים שהותם של חברי הנוער העובד והלומד, הנמצאים בקיבוץ ומעוניינים להפוך אותו לקיבוץ שיתופי. בחנתון היום אחד-עשר חברים ותיקים, המתנהלים במודל של קיבוץ מופרט. חנתון, השוכן בגליל התחתון, הוקם ב-1984 על ידי עולים מארצות הברית, חברי התנועה הקונסרבטיבית. עם הזמן הצטרפו אליהם עולים מארצות המערב, שרובם עזבו בסופו של דבר. לפני 11 שנה החל התק"ם להפנות גרעינים של הנוער העובד והלומד לקיבוץ, ולפני חמש שנים הגיעו לשם שתי קבוצות של בוגרים, המונות 37 איש ושוהות שם מאז. בין ותיקי הקיבוץ ובין חברי הנוע"ל התגלו חילוקי דעות קשים, וכל הניסיונות לקבל את חברי הגרעינים התנועתיים לחברות בקיבוץ סוכלו על ידי הוותיקים.

 

חנתון. צילום דוד עינב

גם מצבו הכלכלי של חנתון היה בכי רע; בשנים האחרונות ניהלו את הקיבוץ מנהלים שמינתה התנועה הקיבוצית, ולפני כארבע שנים מונה לו ועד ממונה בראשות איתן סט. מאחר שוועד ממונה כפוף להחלטות אסיפת הקיבוץ, לא נפתרה בעיית קבלתם לחברות של חברי הנוע"ל, וכדי לעקוף את הקושי הזה, הגו בתק"צ רעיון לפנות לרשם ולבקש ממנו למנות לחנתון מפרק מפעיל, שהוא סמכות על בקיבוץ. למפרק המפעיל מונה עו"ד שגיא מירום (בנו של עו"ד חגי מירום), כאשר הנחת העבודה בתק"צ הייתה, שבתוקף סמכותו יכפה המפרק על ותיקי הקיבוץ לקבל את חברי הגרעינים לחברות. בפועל קרה ההפך, וכאמור, המפרק המפעיל ממליץ להרחיק את חברי הגרעינים מחנתון, ולקלוט במקומם משפחות מכל רחבי הארץ, שהביעו נכונות להתקבל לקיבוץ.

 

לדבריהם של חברי חנתון, ניסה עו"ד מירום במשך חודשים ארוכים להגיע להסדר, שלפיו יוכלו שתי הקבוצות, החברים הוותיקים וחברי הגרעינים, לחיות זו לצד זו, אלה כחברים בקיבוץ מתחדש ואלה כחברים במסגרת שיתופית. הניסיונות הללו לא צלחו, ובחנתון טוענים כי הנוער העובד והלומד הציג עמדה אידיאולוגית קשוחה, שלפיה לא יניח לחנתון לשנות את סיווגו לקיבוץ מתחדש, והוא יהיה אך ורק קיבוץ שיתופי. העמדה הזו נתמכה על ידי התק"צ, שראתה בחנתון יעד להגשמה של בוגרי התנועה. לפני מספר חודשים הגיעה הצעה של 18 משפחות קונסרבטיביות, שלהן 22 ילדים (ועוד מספר יחידים), שמוכנות להתקבל לחברות בקיבוץ ולשלם תמורת רכישת הדירות שיקבלו, ובלבד שבסופו של ההליך הדירות ישויכו להן. בבחירה בין שתי החלופות - המשך ההתכתשות הבלתי פתירה בין קבוצת החברים הוותיקים ובין גרעיני הנוע"ל, או קליטה של משפחות עם ילדים לקיבוץ מתחדש, מודל שחנתון, ממילא מתנהל לפיו - החליט עו"ד מירום לבחור בשנייה, והמליץ עליה בפני הרשם. בתנועה הקיבוצית מתנגדים למהלך וטוענים, שהפיכתו של חנתון לקיבוץ מתחדש היא סופה של ההתיישבות התנועתית בקיבוץ.

 

לסיפור יש גם היבט כלכלי. לטענת אנשי חנתון, בתקופת הוועד הממונה היה הקיבוץ חדל פירעון, היה חייב כספים רבים והמשיך להפסיד 80 אלף שקל מדי חודש. במשך כל שנות שהותם בקיבוץ התגוררו חברי הגרעינים של הנוער העובד והלומד ב-11 דירות בלי לשלם שכר דירה, והקיבוץ אף שכר עבורם שני כלי רכב על חשבונו. עם כניסתו של המפרק המפעיל שונו סדרי ההתנהלות, ובין היתר, הוא דרש מחברי הנוע"ל לשלם שכר דירה ולממן את הוצאותיהם. משלא נענה, הגיש תביעה נגד הנוער העובד והלומד לבית משפט השלום בחיפה, המתבררת בימים אלה. הקיבוץ עבר בעת האחרונה מהפסד תפעולי לרווח.

 

ההחלטה, אם לקבל את המלצת עו"ד מירום, נתונה בידי רשם האגודות השיתופיות, כאשר התנועה הקיבוצית תבקש לדחות אותה. דיון ראשון בנושא זה נערך השבוע והמשכו יתקיים בעתיד הקרוב. המערכת פועלת בלחץ זמן, משום שמשך הזמן שנקצב לעו"ד מירום בתפקידו כמפרק מפעיל לחנתון הוא שנתיים, עד אוקטובר השנה, ובמנהל מקרקעי ישראל יש מי שממתינים עד לסיום עבודתו, כדי להכריז על חנתון כעל יישוב קהילתי.

 

אמרי רון, שמטפל מטעם התנועה בהסדר במיצר, והתבקש לקחת חלק בפתרון את המשבר בחנתון, סבור שאם תתקבל המלצתו של עו"ד מירום, יהיה בכך ערעור על סמכותה ועל זכותה של התנועה הקיבוצית לשקם קיבוצים באמצעות גרעיני הבוגרים של תנועות הנוער, ולמעשה, בכך ייקבע סיום דרכה של התנועה הקיבוצית כתנועה מיישבת. רון סבור שמדובר בהליך מסוכן, שצריך להיאבק בו בנחישות וללא פשרות.

 

תגובתו של מרכז אגף המשימות בתנועה, יואל מרשק, שליווה את חנתון כמה שנים: "התנועה תפעל לקבלתם לחברות של חברי הנוער העובד והלומד הנמצאים בחנתון, באופן שיאפשר להם לחיות במסגרת של קיבוץ שיתופי, על מנת לממש את הרעיון השיתופי. כל זאת בלי לפגוע בחברי חנתון הוותיקים, בזכויותיהם ובהערכה הרבה שיש כלפיהם". מירום אמר, שהוא מעדיף לומר את דברו במסגרת ההליך המתברר בפני הרשם, וכי אינו מעוניין להגיב לעיתון.

 

תגובת הנוער העובד:

 

חברי תנועת הבוגרים של הנוער העובד והלומד הגיעו לחנתון לפני 12 שנים כדי לשקם את הקיבוץ זאת לפי בקשת התנועה הקיבוצית התובעת ובצדק מבוגרי תנועות הנוער הציוניות חלוציות להגשים בקיבוץ.

 

למרות המאמצים לקבל לחברות את חברי הנוע"ל, הדבר לא הסתייע זאת בשל גורמים בעלי עוצמה שעשו ועושים כל אשר לאל ידם כדי למנוע את שיקומו של הקיבוץ והמבקשים להפוך את חנתון ליישוב קהילתי. תוך נכונות להתפשר בנקודות רבות ובשל הרצון לשמור על קיבוץ חנתון ניהלנו בתום לב משא ומתן עם המפרק שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות, זאת במטרה להגיע לפשרה מוסכמת בין כל הצדדים, ברגע האחרון התברר לנו כי אין בכוונת המפרק לאפשר קיומו של קיבוץ במקום ושכל רצונו הוא להפוך את חנתון לישוב קהילתי. נראה כי המפרק הבין שהגורם היחיד המפריע לו להפוך את חנתון ליישוב קהילתי ולשווק את קרקעותיו, הם חברי הקבוצות השיתופיות המתגוררים במקום ולכן החליט לגרשם. כדרך להטיל מורא ופחד הגיש המפרק כתב תביעה נגד כל אחד ואחת מהמועמדים לחברות מטעם תנועת הבוגרים של הנוער העובד והלומד בסך של מיליון וחצי שקל. המפרק טוען כי חברי הקבוצות שהתיישבו בחנתון, על פי בקשת התנועה הקיבוצית, עשו זאת שלא בדין, משום שלתנועה הקיבוצית אין כל סמכות או מעמד כלפי קיבוציה ושזמנה עבר. עוד טוען המפרק כי התנועה הקיבוצית היא חדלת אישים ואיננה יכולה לטפל בחוב של חנתון ולכן יש לשווק את קרקעות הקיבוץ ליזמי נדל"ן, נראה שהתכלית היא כאמור הפיכת חנתון ליישוב קהילתי. חברי וחברות תנועת הבוגרים של הנוער העובד והלומד החיים בחנתון מזה תריסר שנים, ימשיכו להתמודד ולהיאבק על הזכות לחיות בקיבוץ, התמודדות זו היא מסימני הזמן ואנו מקווים שיכול נוכל לה.

 

במקום חיים כיום 27 מחברי תנועת הבוגרים של הנוער העובד והלומד ועוד כשמונים מבקשים להיקלט בחנתון ולהפכו לקיבוץ ערכי המשלב בתוכו גם את אורח החיים הקונסרבטיבי.

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים