רק כעשירית מהקיבוצים לא שילמו מס תנועה לשנת 2007

14.8.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

רק כעשירית מהקיבוצים לא שילמו מס תנועה לשנת 2007

נחמן גלבוע

מזכירות התנועה הקיבוצית דנה בישיבתה בראשית השבוע בגיבוש מדיניות לגבי קיבוצים, שלא שילמו עדיין מס התנועה לשנת,2007 וזאת למרות שיחות ובקשות חוזרות ונשנות בשנה האחרונה. לדברי גזבר התנועה, אפרים שפירא, מדובר ב-24 קיבוצים מתוך כלל 257 הקיבוצים החברים בתנועה.

 

בדיון הובעה הסכמה של כלל חברי המזכירות, שאין לאפשר מצב שבו קיבוצים חברים בתנועה ונהנים משירותיה, אך אינם משלמים מסים כשאר הקיבוצים. בסיכום הדיון הוחלט על שורה של צעדים לטיפול הנדרש מול אותם קיבוצים, אשר אינם משלמים את המס, ששיעורו הוא 450 שקל כפול מספר החברים בקיבוץ. אחד הצעדים יהיה הופעת נציגי התנועה בפני אסיפת החברים של אותם הקיבוצים, שבה יובהר לחברים שהמשמעות של אי תשלום מס היא יציאה מחברות בתנועה.

 

מזכירי התנועה הדגישו בדבריהם שמניסיונם, בדרך כלל, מדובר בהחלטה של בעל תפקיד זה או אחר, החלטה שאינה עומדת למבחן כאשר כלל החברים צריכים להחליט, אם לשלם מסים או לעזוב את התנועה.

 

לכתבה מקבילה ב"הקיבוץ", 15.8.08

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים