נדחתה בקשה של מועזב קיבוץ אלמוג למחוק את תביעת הקיבוץ נגדו

14.8.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

נדחתה בקשה של מועזב קיבוץ אלמוג למחוק את תביעת הקיבוץ נגדו

יעקב לזר

חברותו של האיש בקיבוץ הופסקה, אך הוא ממשיך להתגורר בו, בניגוד לרצון הקיבוץ. אלמוג תובע שבית המשפט יורה לו לסלק את ידו מהדירה

 

השופט דראל, מבית משפט השלום בירושלים, דחה בשבוע שעבר בקשה של אריק גיזלס, בעבר חבר אלמוג, למחוק את תביעת הקיבוץ, כי יפנה את הדירה שבה הוא מתגורר. גיזלס טען כי לבית המשפט אין סמכות לדון בתביעת הקיבוץ, ולחילופין, שאין עילה לתביעה. חברי קיבוץ אלמוג החליטו להפסיק את חברותו של גיזלס בקיבוץ, בטענה שהוא אינו מעביר את שכר עבודתו לקיבוץ כנדרש. לאחר תהליך ממושך של ניסיונות למצוא הסדר, שלא עלו יפה, כונסה אסיפת החברים של אלמוג, ובה הוחלט על הרחקתו של גיזלס.

 

אף על פי שחברותו פסקה, נשאר גיזלס להתגורר בדירתו שבקיבוץ, וגם המאמצים להגיע איתו להסדר תושבות במקום לא צלחו. בסופו של דבר, הגיש נגדו הקיבוץ תביעה "לסלק את ידו מהדירה ולהחזיר את החזקה בדירה לקיבוץ, וכן לעזוב את תחומי הקיבוץ". גיזלס פנה לבית משפט השלום בירושלים, בבקשה למחוק את תביעת הקיבוץ נגדו. הוא טען (באמצעות עו"ד ויקטור הרצברג), כי על פי החוק, הדיון בסילוק מתיישב חקלאי מיישובו צריך להיעשות לאחר קבלת אישור מאת "המוסד המיישב", הסוכנות היהודית, בפני ועדה שנועדה לנושא זה, ולא בבית המשפט. עוד טען, כי לא צורפו לכתב התביעה מסמכים המעידים על כך, כי הקיבוץ הוא בעל הזכויות במקרקעין שעליהם הוקם, ועל כן התביעה נעדרת עילה.

 

אלמוג (על ידי עו"ד שפרלינג בוטנסקי) טען, כי החוק שאליו הפנה המבקש אינו רלוונטי, גם משום שהקיבוץ ממוקם מחוץ לגבולות הקו הירוק, וגם משום היותו קיבוץ. עוד טען אלמוג, כי חברי הקיבוץ לא קיבלו זכויות מהסוכנות היהודית לגבי המקרקעין שעליהם הוקמו יחידות המגורים, וכי זכותו של גיזלס להימצא בדירה נבעה מהיותו חבר בקיבוץ בעבר, וחל עליו תקנון הקיבוץ. כאמור, השופט דראל קיבל את עמדת הקיבוץ, דחה את תביעת גיזלס, והשית עליו הוצאות משפט בסכום של 3,000 שקל. פתיחת המשפט נקבעה לנובמבר.

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים