ידיעות תקשורת דורשת מהתנועה הקיבוצית לנתק מגע עם "הדף הירוק"

7.8.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

ידיעות תקשורת דורשת מהתנועה הקיבוצית לנתק מגע עם "הדף הירוק"

יעקב לזר ואורית פראג

 

כך נכתב בטיוטת ההסכם בין ידיעות לתנועה הקיבוצית.

 

ולוולה: זה שקר וכזב.

אבישי גרוסמן: אני מריח סרחון של הטעיה ומניפולציה.

אמרי רון: אין לשום גוף זכות לכפות על "חבצלת" לבצע מהלכים חוץ מבעליה.

 

טיוטת ההסכם עם "ידיעות תקשורת", להפקת העיתון של התנועה הקיבוצית, שסוכמה בימים אלה ותובא לאישור במועצה הקרובה בספטמבר השנה, כוללת סעיף מפורש האוסר על התנועה הקיבוצית להתקשר בדרך כלשהי עם "הדף הירוק". בסעיף ח' של המסמך נאמר כי "התנועה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בשם ו/או בעיתון 'הדף הירוק', ולדרוש ככל יכולתה מכל גורם אתו התקשרה התנועה, לא לעשות כל שימוש בעיתון זה". הסעיף הזה אוסר על התנועה לפרסם ב"הדף הירוק" או להעביר ל"הדף הירוק" חומרים רשמיים מטעמה ולפי אחת הפרשנויות, הוא יאפשר להפעיל לחץ על גורמי פרסום גדולים הקשורים לתנועה, כמו משקי הקיבוצים, משק רכב או כנפי משק, לפרסם מודעות רק בעיתון הרשמי שיופק בחסות ידיעות.

 

ההסכם עם ידיעות תקשורת הוא ל-36 חודשים, החל מהשבוע הראשון של אוקטובר השנה, והוא יוארך אוטומטית ל-36 חודשים נוספים, אלא אם כן אחד הצדדים ירצה להפסיקו. התנועה הקיבוצית תהיה אחראית לכל ההיבטים המערכתיים של העיתון, ידיעות תהיה אחראית על ההיבטים המסחריים שלו, ותשלם לתנועה הקיבוצית סכום של 90 אלף שקל בחודש, בתנאי שהעיתון יעמוד בפרסום שיאפשר מינימום של 48 עמודים. שם העיתון ייקבע במשותף על ידי ידיעות והתנועה הקיבוצית, והתנועה מתחייבת כאמור, למנוע מהמקומון שיופיע ב"מעריב", את הזכות להשתמש בשם "הדף הירוק". ידיעות תספק לתנועה במשך 8 שבועות 15,000 גיליונות של העיתון החדש ללא תמורה, במסגרת  מבצע היכרות. לאחר מכן ייגבה תשלום של 2 שקל עבור כל עיתון. בין אנשי המערכת ובין ידיעות לא יתקיימו יחסי עובד מעביד, והם יהיו עובדי התנועה. את ההסכם מול ידיעות גיבשו חיים ילין וגזבר התנועה אפרים שפירא.

 

יש לומר כי הסעיפים בהסכם הנוגעים ל"הדף הירוק" עומדים בניגוד לדברים שנאמרו במועצת התנועה האחרונה, כי אין כל כוונה לסגור את "הדף הירוק", והתנועה תאפשר את המשך הופעתם של שני עיתונים, והיא מברכת על הופעתם של כלי תקשורת רבים.

 

מזכיר התנועה זאב ולולה שור, אישר את קיום ההסכם עם ידיעות אבל הכחיש כי מתכוננים לסגור את "הדף הירוק". לדבריו "זה שקר וכזב". הוא הדגיש כי השינוי שיחול בעיתון" הדף הירוק" יהיה רק לגבי השם, "במועצה לא סוכם על סגירת עיתון אלא על שינוי השם" אמר ולולה. לשאלה מדוע כתובים דברים מפורשים בנושא זה בהסכם, אמר ולוולה כי הוא נכח בפגישה עם מנהל ידיעות תקשורת ואין לפרש את דבריו אחרת.

 

אבישי גרוסמן (עין שמר) שנבחר להיות בצוות שבחרה המועצה לדיון בעיתון החדש, אמר כי הנכונות של התנועה לחתום על הסכם ובו דרישה לסגור את הדף הירוק "נראית רע מאוד. זאת נראית מניפולציה מהסוג הכי נמוך מצד התנועה ומצד המזכירות", אמר גרוסמן. "אני מופתע מאוד אם הדרישה לסגור את הדף הירוק מוסכמת על-ידי המזכירות, ולא הבנתי אותה מדברי גברי, שביקש ממני להשתתף בצוות ולא בשום שלב אחר בישיבה שקוימה בעניין. אני חש ריח מסריח של הטעיה".

 

אמרי רון, (משמר עמק) שאף הוא הוזמן להשתתף בצוות ההיגוי לעיתון החדש, אומר כי התנועה אינה יכולה לכפות על חבצלת, החתומה על החוזה עם מעריב, לסגור את העיתון ולשלוח את הכתבים הביתה, כפי שהתבטא אחד הבכירים בתנועה. "הקיבוצים עדיין משתייכים לתאגידי המקור", אמר רון, "איחוד הנכסים שנעשה בתופים ובמחולות הוא איחוד כאילו, שלא התרחש בו שום דבר חוץ מכך שנכס של חבצלת נתרם ע"י הקבה"א לטובת תאגיד נכסים חדש. חבצלת נשארה שייכת לתאגיד משקי הקיבוץ הארצי, כמו שנכסי התק"ם נשארו שייכים לתאגיד נפרד שאינו שייך לתנועה הקיבוצית. אין לשום גוף חדש לכאורה זכות כלפי התאגידים האלה כל עוד לא הוחלט לאחד אותם. אפשר לבקש מחבצלת לחסל את הדף הירוק, אבל אז צריך לכנס לצורך כך את משקי הקבה"א. היות ואקט כזה לא נעשה, אין שום גוף, כולל המועצה של התנועה, שיכול לחייב אותה לעשות זאת".

 

עוד אמר רון כי הוא מברך את ידיעות כי הוא עושה לפיתוח העיתון שברשותו, אך התנאי שהוא מציב הוא מגוחך. "עורכים אמיתיים לא יתנו יד לחיסול נכס תרבותי. זאת החלטה של סחר-מכר שאין לה שום קשה לתרבות."

 

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים