דוח איגוד התעשייה הקיבוצית החצי-שנתי: גידול במכירות, ירידה ברווחים

7.8.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

דוח איגוד התעשייה הקיבוצית החצי-שנתי: גידול במכירות, ירידה ברווחים

יובל אופק

56 מיליארד שקל, 1.84 מיליארד דולר, זה הסיכום של היקף הייצוא של התעשייה הקיבוצית במחצית הראשונה של 2008. המגמות העיקריות הן גידול חד בערכים דולריים ושחיקה חזקה ברווחיות הייצוא.

 

מסיכום שפרסמה מחלקת הייצוא של איגוד התעשייה הקיבוצית עולה, כי במחצית הראשונה של 2008, למרות נתוני שפל עולמי בפעילות והתחזקות משמעותית של השקל מול כמעט כל המטבעות הזרים, הצליחו מרבית החברות לשמור על היקף הייצוא במונחים דולריים ואף להגדילו. לנוכח ירידה ממוצעת של 15% בערך הדולר למול השקל, ובצד השמירה על היקף המכירות, ניכרת ירידה חדה ברווחיות ומעבר להפסד של חברות רבות.

 

בשל ירידת ערך הדולר הסתכם הגידול ביחס לתקופה המקבילה אשתקד בערכים שקליים ב-4% בלבד. על הנתונים השפיע במיוחד הגידול החד במכירות מפעל פלסן של קיבוץ סאסא, שסיים את שנת 2007 במכירות של מעל 1.2 מיליארד שקל, והמשיך בגידול החד גם השנה. בניכוי מכירות המפעל הסתכם הגידול בייצוא הקיבוצי ב-18.1% בערכים דולריים ובירידה של 3.8% בערכים שקליים. באותה תקופה עלה הייצוא התעשייתי הכללי של מדינת ישראל ב-16.8% בערכים דולריים.

 

השחיקה ברווחיות לא התחלקה באופן שווה והייתה תלויה באופן משמעותי ביעדי הייצוא, במקורות הייבוא לחומרי הגלם ובחלקן של ההוצאות בשקלים מסך ההוצאות. גורם משמעותי נוסף היה הגנות שערי המטבע שביצעו חלק מהחברות.

 

בחלוקה לענפים, גדל חלקו של ענף הפלסטיק והגומי ב-52.8% והסתכם במיליארד דולר, 55% מכלל הייצוא הקיבוצי. מפילוח של יעדי הייצוא עולה, כי כ-75% מהמכירות מיועדים לשוק המשותף ולצפון אמריקה עם גידול חד במכירות לארצות הברית, גם כאן כתוצאה של הגידול במפעל פלסן.

 

לאתר איגוד התעשייה הקיבוצית

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים