נפסלה הקמתו של אתר הפסולת הגדול שתוכנן בשטחי עין השופט

7.8.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

נפסלה הקמתו של אתר הפסולת הגדול שתוכנן בשטחי עין השופט

נחמן גלבוע

 

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז הצפון דחתה ביום רביעי שעבר תוכנית להקמת אתר גדול לסילוק פסולת בשטחי קיבוץ עין השופט, שני קילומטרים מדרום לג'וערה. במסגרת התוכנית שהוצעה נכללו 660 דונם, אשר יועדו לשמש להטמנת אשפה. הוועדה דחתה את התוכנית לאחר מאבק שניטש על פני 19 שנה בין המועצה האזורית מגידו, החברה להגנת הטבע וגורמי הסביבה לבין יזמי התוכנית ותומכיה.

 

בתחילת התהליך תמכו מוסדות התכנון והמשרד להגנת הסביבה בתוכנית, אך לאורך השנים השתנתה המדיניות הארצית לטיפול באשפה ועברה מטכנולוגיות מבוססות הטמנה לקידום מגמות של הפחתת אשפה במקור ומחזור. בהתאם לשינוי זה, השתנו גם העמדות של מוסדות התכנון והמשרד להגנת הסביבה, והם הביעו התנגדות למיקום המזבלה ברמות מנשה. הוועדה המחוזית החליטה לדחות את התוכנית בשל הסתירה בין התוכנית המוצעת לבין מדיניות הטיפול הארצית בפסולת, כפי שזו אומצה על ידי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה. בנוסף, קיבלה הוועדה את הטענה, כי מאז שהוגשה לראשונה התוכנית לאתר הפסולת, הוכנו ואושרו תכניות מתאר ארציות שונות, אשר ייעדו את אזור רמת מנשה לרמת שימור גבוהה, בהיותו מוגדר כ"מכלול נופי" בתמ"א 35.

 

כזכור, כל שטחה של המועצה מיועד להיות מרחב ביוספרי, ומתחייב מכך תהליך תכנוני יוצא דופן.

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים