מאזן כספי מרשים לתנועת השומר הצעיר

31.7.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

מאזן כספי מרשים לתנועת השומר הצעיר

יובל אופק

.

הוועד המנהל של השומר הצעיר אישר ביום שני השבוע את המאזן הכספי לשנת 2007. התוצאות: סגירת מרבית הגירעונות מהשנים הקודמות. הוועד המנהל של השומר הצעיר, שבו יושבים מזכיר התנועה גברי ברגיל, מנכ"ל חבצלת יהודה ברעם ודורון ליבר ממצר, אישר השבוע את המאזן הכספי לשנת 2007. במהלך של מספר שנים צומצם הגירעון שאליו הגיעה התנועה מסכום של שלושה מיליון שקל ל-400 אלף שקל. התוכנית ל-2008 היא איפוס של הגירעון.

 

איל רייז, מזכ"ל השוה"צ, מסר כי "הצמצום הוא תוצאה של שמירה והגדלה של פעילות לצד התייעלות וצמצום בסעיפי מינהלה. האיזון הושג כתוצאה מהקפדה - החל מרמת הקן, דרך האזור והרמה הארצית - על איזון בין מרכיב המקורות למרכיב השימושים, כל זאת בניהול הגזבר נמרוד אפורי, מקיבוץ עברון, ומרינה שטיינברג מנהלת החשבונות. בכוונתנו להמשיך במגמה זו תוך הגדלה של היקף הפעילות".

 

עוד הדגיש רייז, כי כמובן, תנועת השומר הצעיר אינה חברה למטרת רווח, אך הוא רואה חשיבות בהקפדה על תקציב נתון והתנהלות מסודרת. "בנוסף למעקב אחרי התקציב, בימים אלה אנו עוסקים בהנהלה הציבורית בלימוד של תנועת הבוגרים המתחדשת. מה בתנועה? מה היעדים? נפלא שבכל דור ודור מחדשים ומתחדשים.

 

נעוריה של התנועה כנראה מובטחים לעוד 100 שנה, אנחנו רק נדרשים לתמוך ולטפח", אמר רייז.

 

לאתר השומר הצעיר

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים