המזכירות אישרה "עדכון מדיניות" בנושא הקרקעות

17.7.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

המזכירות אישרה "עדכון מדיניות" בנושא הקרקעות

נחמן גלבוע

.

"לאור הבעיות הכרוכות בתהליך השיוך והעלולות לנבוע ממנו, ובהתחשב גם במדיניות המפלה של מנהל מקרקעי ישראל, מוצע לקיבוצים - המעוניינים לשייך דירות לחברים - לפעול על בסיס של הסדרים פנימיים". כך נאמר במסמך העקרונות   

 

  מזכירות התנועה הקיבוצית אישרה ביום ראשון מסמך עקרונות, שהוגדר כ"עדכון מדיניות" בנושא קרקעות הקיבוצים. במסמך, שעקרונותיו יומלצו לקיבוצים, אמירות ברורות על זכויות הקיבוצים ב"משבצת" החקלאית ועל מחויבות הקיבוצים להחזיק ולעבד את הקרקע החקלאית הכוללת.

את המסמך גיבשו עו"ד מיכי דרורי ואלישע שפירא, בעזרת ועדת הקרקעות של התנועה, שהסבירו כי מדובר ב"עדכון מדיניות קרקעית שתסייע להתפתחות הקיבוצים ותביא לצמיחה חברתית וכלכלית". הזרז לגיבוש המסמך הוא תקיעות מתמשכת ביישום של החלטת מינהל מקרקעי ישראל 979, המעניקה זכויות לחברי קיבוץ בחלקת הבנייה שבה הם מתגוררים, וזאת כתוצאה מעתירות לבג"ץ, שהוגשו כנגד ההחלטה. בדיון נמסר, כי מרבית הקיבוצים כבר עוסקים במהלך של שיוך דירות לחברים - במסגרת חוזה מול המינהל, או במסגרת של חוזה פנימי בין המשתכן לקיבוצו.

 

 מסמך עדכון מדיניות קרקעות הקיבוצים כולל תשעה סעיפים:

1. ההתיישבות הקיבוצית ממשיכה ותמשיך למלא גם בעתיד תפקיד חיוני לחיזוקה ולקיומה של מדינת ישראל ולקיום ריבונותה בכל מרחבי הארץ.

2.  התנועה הקיבוצית וקיבוציה ימשיכו לקיים, לשמר ולטפח את אחיזתם בקרקע, כיישובים בני קיימא, מתפתחים וצומחים, כלכלית וחברתית.

3. אחיזתם של הקיבוצים בקרקע תמשיך להיות מושתתת על עקרון "המשבצת הקרקעית הכוללת", המיועדת לעיבוד חקלאי, לפיתוח משק מודרני מגוון, למגורים ולשימושים ציבוריים.

4. המשבצת הקרקעית הכוללת תוחכר לקיבוצים (לאגודה השיתופית) בחוזה חכירה לדורות, המבטיח את זכויותיהם המלאות, והיא תירשם בלשכת רישום המקרקעין ("טאבו") על שם הקיבוץ. התנועה תפעל נמרצות מול המינהל ומול הקיבוצים להשלמת תהליך החתימה והרישום לגבי כל הקיבוצים.

5. התנועה תפעל ליישום מדיניות חקלאית לאומית, המאפשרת לחקלאים להתפרנס בכבוד מעיבוד האדמות שברשותם, כתנאי הכרחי להחזקת הקיבוצים (וההתיישבות בכלל) במשבצת החקלאית שהוחכרה להם לאורך זמן.

6.  בקיבוצים שרוצים בכך יונהגו הסדרים לשיוך דירות ו/או נכסים אחרים לחבריהם, ובלבד שיעשו זאת באופן גלוי, על פי עקרונות צודקים, ולא יפגעו במעמדה של האגודה השיתופית כמי שמחזיקה בקרקעות ובנכסים המשותפים.

7. לאור הבעיות הכרוכות בתהליך השיוך והעלולות לנבוע ממנו, ובהתחשב גם במדיניות המפלה של מינהל מקרקעי ישראל, מוצע לקיבוצים המעוניינים לשייך דירות לחברים, לפעול על בסיס של הסדרים פנימיים, על פי העקרונות שבסעיף 5 לעיל.

8. אגפי הכלכלה של התנועות והמחלקה המשפטית יגבשו מודלים לשיוך פנימי, שיעמדו בהגדרות אלו. במקביל, יימשך הטיפול בהסרת המכשולים לשיוך "פיזי" לקיבוצים החפצים בכך.

9. הקיבוצים ומוסדות התנועות ידונו בעקרונות אלו ויאמצו אותם כמדיניות מוסכמת ומחייבת, שעל בסיסה יתקיים השיח של התנועות הקיבוציות ונציגיהן עם מוסדות המדינה.

  יואל מרשק תבע מחברי המזכירות לא להסתפק באמירה כללית על עקרונות צודקים בעת שיוך (סעיף 6), אלא לפרטם ולהכלילם במסמך. הוא הציע רשימת עקרונות, הכוללת: ותק, קביעת מפתח להערכות השווי השונה של הדירות, התחשבות בנכים ובסיעודיים שמוותרים על דירותיהם, שוויון בין גברים לנשים ושוויון בין ילדי חוץ וחברת הנוער לבני קיבוץ. מרשק טען, כי עקרונות אלו יעשו את המסמך רלוונטי לקיבוצים, משום שהם נוגעים בבעיות ובקשיים המתגלעים בעת שיוך. המזכירות סירבה לפרט את העקרונות, ולפיכך אושר המסמך ברוב קולות, נמנע אחד ובהתנגדותו של מרשק.

 

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים