המלצות לתעשיינים

17.7.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

המלצות לתעשיינים

יובל אופק

.

שערי מטבע חוץ נמוכים, מחירי חומרי גלם גבוהים, אינפלציה מתגברת וחשש למיתון עולמי בפתח - כל אלה הביאו את איגוד התעשייה הקיבוצית לנקוט בצעדי מניעה ובלימה. בהמשך לאזהרות לקובעי המדיניות על ההשלכות הקשות שיהיו למדיניות המט"ח הנוכחית, פרסם השבוע האיגוד המלצות להתמודדות עם המשבר הקרב. בין ההמלצות - מעקב חודשי על הדוחות הכספיים, הקטנה דרסטית של ההוצאות ושל חלוקת הרווחים לבעלים, צמצום לקיחת ההלוואות, הגברת מאמצי השיווק והתאמת המחירים למצב הרווחיות.

 

"המשבר הכלכלי מוצא את התעשייה הקיבוצית חזקה ואיתנה, לאחר שנות צמיחה ופיתוח, וחסינה הרבה יותר מבעבר". בחודשים האחרונים כבר ניכרו צעדי צמצום גם במפעלים מובילים בתעשייה הקיבוצית. בפלסאון הזהירו את הקיבוצים על ירידה ברמת החיים, ובמשמר העמק הקטינו את הבונוס השנתי לחברים.

 

לאתר איגוד התעשייה הקיבוצית
להודעת דובר האיגוד בנושא
לכתבה מקבילה ב"הקיבוץ", 18.7.08

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים