פחות על החלב - מחיר החלב

17.7.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

פחות על החלב

 

.

בשנת 2009 יקבלו הרפתנים פחות עבור כל ליטר המיוצר מעבר למכסה. מועצת המנהלים של מועצת החלב קבעה בישיבתה בשבוע שעבר, כי הרפתנים יקבלו 85% ממחיר המטרה עד 5% חריגה מהמכסה, ו-50% ממחיר המטרה עבור חריגה גדולה יותר. זאת לעומת 90% מהמחיר בשנת 2008. הירידה במחיר החלב החריג נובעת מעלייה בכושר הייצור ומעודפי החלב הקיימים. עם זאת, ייתכן שבסופו של דבר, יקבלו היצרנים סכום גבוה יותר. לדוגמה, ב-2007 קיבלו לבסוף היצרנים שחרגו 99% ממחיר המטרה, וזאת עקב גידול בביקושים.

 

ענף החלב הוא אחד מענפי החקלאות האחרונים שהייצור בהם מתוכנן. לכל רפת יש מכסת ייצור, שבה מובטח לה, נכון להיום, מחיר מטרה, 2.16 שקל לליטר. מעבר למכסת הייצור, יקבל המגדל רק אחוז מסוים ממחיר המטרה. במידה שיש יותר ביקושים מהצפוי, כפי שקרה ב-2007, הרפתנים מפוצים על המחיר החלקי. "החזר

הכסף למגדלים הוא במסגרת מדיניות המועצה, כי יתרות בקופה יוחזרו ליצרנים וחוסרים יושלמו על ידי תקציב המועצה", הסביר שייקה דרורי, מנכ"ל מועצת החלב.

 

ענף החלב בישראל הוא מהמובילים בעולם בתנובה לפרה וברכיבי החלב; בשנת 2007 הניבה פרה ישראלית 11,291 ליטרים בממוצע, מעל 30 ליטר ביום. סך הייצור בענף הוא 1.185 מיליארד ליטר, ושוק החלב מגלגל מעל שמונה מיליארד שקל בשנה. 57% מיצור החלב מבוצע על ידי הרפתות הקיבוציות.

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים