בריאות

17.7.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

ח"כ חיים אורון
בריאות 

נחמן גלבוע

.

 ועדת העבודה והרווחה אישרה ביום שני לקריאה ראשונה את הצעת החוק של חברי הכנסת, חיים אורון, אריה אלדד ואורית נוקד, המבטלת את תקופת האכשרה במעבר בין תוכניות הביטוחים המשלימים של קופות החולים.

 

ח"כ אורון: "אישור החוק יאפשר למבוטחים רבים שהם עמיתי 'שירות בריאות נוסף' (שב"ן) לא להיות שבויים בידי קופת החולים, יגביר את התחרות בין הקופות השונות וייטיב עם המבוטחים."

 

באותה הישיבה גם אישרה הוועדה, לקריאה שנייה ושלישית, את הצעת החוק של ח"כ נוקד ושל ח"כ משה שרוני, להגדלת קצבאות הזקנה. נוקד, המשמשת כיו"ר השדולה למען הגמלאים, בירכה על החלטת הוועדה. "מצב קצבאות הזיקנה בישראל הוא שערורייתי והאוכלוסייה הוותיקה בישראל זקוקה להגדלת הקצבה כמו אוויר לנשימה", ציינה נוקד, "אני מקווה שהצעת חוק זו, עם הצעת החוק שלי להצמדת קצבאות הזקנה לשכר הממוצע במשק, תתקן את העוול הגדול שנעשה ותשפר את מצב האוכלוסייה הוותיקה".

 

 

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים