בוא אליי פסוק נחמד: פרשת קרח 2008

26.6.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

בוא אליי פסוק נחמד: פרשת קרח 2008

בארי צימרמן

 

"כל חרם בישראל לך יהיה", במדבר, י"ח, 14

 

דרך ארוכה עבר המושג "חרם" בישראל מאז שהשתמשו בו בתקופת המקרא ועד שימושו בלשוננו היום, אך מובנו המילולי הבסיסי לא השתנה: ה"חרם", או מה ש"הוחרם", הוא רכוש חומרי (בית, בהמה) או אנושי (בני אדם), האסור בנגיעה או בשימוש. בימינו אנו עשוי ה"מוחרם" החומרי לעבור לרשות בית המשפט והמדינה, וה"מוחרם" האנושי עלול לחוות בידוד חברתי; בתקופת המקרא ה"מוחרם" החומרי הוגדר כשייך בלעדית לאל, וכדי למנוע את נתינתו ביד אדם הוא הועלה באש או נותץ לרסיסים. ה"מוחרם" האנושי הוגדר באותו אופן, וכדי למנוע אי הבנות מצערות הועבר אף הוא תהליך רדיקלי של ביטול שמישות, כלומר, הוצא להורג.

 

כאן, בפסוקנו הנחמד, מרגיע ריבונו את אחינו אהרון (אחרי הטראומה של מרד קורח ועדתו, שעל שמם קרויה הפרשה), ובין שאר הנחיות ובונוסים, מודיע לו חד משמעית שמעתה ואילך כל רכוש מכל סוג, שיופקע מידי בעליו כ"חרם" או יוכרז על ידי בעליו כ"חרם", יועבר לרשות משפחות הכהונה. אכן, הבטחת הכנסה לקופה הקטנה.

 

כעבור דורות רבים מאוד אחרי שהובטחו פירותיו של ה"חרם בישראל" לאהרון ולבניו אחריו, בא לעולם, באמצע המאה השבע עשרה, חרם נזעם, שאותו אני מביא לפניכם כאן, בקיצורים מתבקשים, על פי תרגומו של ירמיהו יובל (בספרו 'שפינוזה וכופרים אחרים'): "... מאחר שמזה זמן נמסר על השקפותיו ומעשיו הרעים של ברוך דה אספינוזה, והם ( = פרנסי הקהילה היהודית) ניסו בדרכים ובהבטחות שונות להשיבו מדרכיו הרעים, אך לא עלה בידם לתקנו, ואדרבה, כל יום הגיעו לידיעתם ידיעות נוספות על כפירות נוראות שעשה ולימד... לכן נמנו וגמרו על דעתם של אלה כי אספינוזה הנ"ל יוחרם וינודה מעדת ישראל, והרי הם מטילים עליו את החרם דלהלן ... ארור יהיה ביום וארור בלילה... ואנו מזהירים שאיש אינו רשאי להתקשר עמו בעל-פה או בכתב, ולא לעשות לו שום טובה, ולא לשהות עמו תחת קורת גג אחת ... ולא לקרוא שום חיבור שעשה או שכתב". שפינוזה בן העשרים וארבע העז להעמיד את יהודיותו על בסיס שונה מזה של אבותיו, ועל כך חטף. קהילת יהודי אמסטרדם לא הייתה יכולה להכיל בתוכה את עצמאותו ואת עוצמתו הרוחנית.

 

מאז המאה השבעה-עשרה, במהלך המתמשך של כינון תרבות יהודית מתחדשת, הוחרמו ונודו על ידי פרנסים מתחלפים עוד רבים וטובים. לא קלה הייתה דרכם של אימותינו ושל אבותינו אל עצמאות רוחנית ואל קוממיות לאומית. היום, ברוך השם, קשה לנדותנו. אנחנו, יורשיו של שפינוזה המוחרם, רבים מדי, חזקים מדי, משפיעים מדי, ואם בכל זאת יהין מישהו להניף מולנו את הנשק החלוד של הנידוי, בניסיון לקבוע מה נחשוב וכיצד נחיה, נחזיר לו מנה אחת אפיים בלשונו העתיקה של פסוקנו: "כל חרם בישראל לך יהיה".

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים