הסדר מחיקת חובות פרטני לקיבוץ ניר עוז

26.6.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

הסדר מחיקת חובות פרטני לקיבוץ ניר עוז

אורית פראג

.

ההסדר הסתייע בעזרת שיתוף פעולה בין קמ"ע תקם לקמ"ע הקבה"א

 

קיבוץ ניר עוז מגיע אף הוא להסדר מחיקת חובות פרטני. חובו של הקיבוץ מסתכם ב-35.7 מיליון שקל. בהסדר שהושג עם הבנקים יימחקו 10.7 מיליון שקל, ו-25 מיליון שקל ישולמו במזומן. הסכום במזומן כולל שמונה מיליון שקל הלוואה ממשקי הנגב; 17 מיליון שקל - מניות תנובה ופיצויים שונים שהקיבוץ קיבל בסכום  הקרוב ל-10 מיליון שקל תמורת מכירת רכוש נוסף.

 

הלוואת משקי הנגב ניתנה תמורת בקשת ערבות בסך שלושה מיליון שקל. ערבות כזאת מעניקות קרנות קמ"ע, אלא שמכיוון שעל פי התקנות והחוקים של קמ"ע הקיבוץ הארצי, אי אפשר להעמיד ערבות של יותר משני מיליון שקל, פנו קיבוץ ניר עוז וקמ"ע הקבה"א לקרן קמ"ע התק"ם, בבקשה לבחון את האפשרות למתן ערבות

בסך מיליון שקלים, ובכך להשלים את בקשתם של קיבוץ ניר עוז ושל משקי הנגב לערבויות כלליות של שלושה מיליון שקל. לאחר שדירקטוריון קמ"ע תק"ם שמע סקירה על מצבו המיוחד של ניר עוז, ולאחר שעיין בחוות דעת משפטית לעניין האפשרות למתן ערבויות לקיבוצים, הנמנים עם תנועת הקיבוץ הארצי, המליץ לאסיפה

הכללית של החברה לאשר את מתן הערבות מצדו. באסיפה הכללית של קמ"ע התק"ם, שהתקיימה ב-20.5, אושרה החלטת הדירקטוריון.

 

כזכור, קרנות הערבות קמ"ע נשארו כשני תאגידים נפרדים, ורק הניהול אוחד להנהלה משותפת. זו פעם ראשונה, שקמ"ע תק"ם נותן ערבות לקיבוץ של תנועת הקיבוץ הארצי לשעבר.

 

עיקר ההכנסה של קיבוץ ניר עוז הוא משטחי גד"ש גדולים מאוד, רובם מושקים, ממפטמת גידול עגלים,  מהגדולות בארץ, וממפעל נירלט. ההלוואה למשקי הנגב תוחזר בתוך עשר שנים.

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים