מאין יבוא החשמל לבן עזרי? ירון בן עזרי שכר בפרוד שטח להקמת פינת חי וקיים בו הופעות מוזיקליות תמורת תשלום. הסכסוך על מקור חשמל הגיע לבימ"ש

26.6.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

מאין יבוא החשמל לבן עזרי?

יעקב לזר

 

ירון בן עזרי שכר שטח בקיבוץ פרוד להקמת פינת חי, ובמקום זאת החל לקיים בו הופעות מוזיקליות תמורת תשלום. כשהקיבוץ ניתק לו את החשמל, הוא משך חשמל  מהדירה בקיבוץ שבה התגורר. לכן נותק גם החשמל לדירה. השופט  פסק: לדירה מותר לנתק, לעסק אסור. סיפור מחשמל.

 

בית משפט השלום בנצרת חייב את קיבוץ פרוד לחבר לרשת החשמל שטח, שהשכיר לבחור בשם ירון בן עזרי, ולאפשר לו לפתוח את שער הקיבוץ באמצעות מכשיר הטלפון הנייד שלו, ובתנאי שישלם את דמי השכירות המגיעים ממנו ויפקיד בקופת בית המשפט ערבות בגובה  10,000 שקל. כמו כן, אסר בית המשפט על בן עזרי לארגן בשטח ששכר הופעות מוזיקה פתוחות לציבור, בין אם ההופעות נערכות  בתמורה למכירת כרטיסים ובין אם לאו. בן עזרי שכר דירה בפרוד ב-2005. הסכם השכירות המקורי היה לשלושה חודשים, והוא הוארך מעת לעת. בנובמבר 2007, מכיוון שהעניינים בינו ובין הקיבוץ הסתבכו, סירב  הקיבוץ להאריך לו את תקופת השכירות בדירה, והורה לו לפנותה. לבד מהדירה, השכיר הקיבוץ לבן עזרי בינואר 2007 שטח של כשני דונמים.  בחוזה שנחתם בין הצדדים נכתב, כי מטרות השכירות יהיו: הקמת פינת חי וצומח למטרות חינוכיות לילדים ולמשפחות, הקצאת מקום מוצל למנוחה ולאירוח וקיום אירועים פרטיים עד 50 איש.

 

ביולי 2007 ניתק הקיבוץ את החשמל לאזור המושכר. הניתוק נעשה, כיוון שלטענת הקיבוץ, בן עזרי מעולם לא הקים שם פינת חי, ובעלי החיים היחידים שהגיעו לפינה היו הולכי על שתיים, שבאו להופעות מוזיקליות תמורת תשלום, שנערכו באוהל אירוח שהקים בן עזרי. (הקיבוץ יוצג בתביעה על ידי משרד עו"ד מילר ניצן). בן עזרי מצא פתרון פשוט לבעיית הניתוק, וחיבר את העסק לחשמל בדירה שבה התגורר. לטענתו, מאחר שמקור החשמל לעסק היה בדירת המגורים, נבצר ממנו לפנות את הדירה, אף על פי שחוזה השכירות שלו בה הסתיים. בשלב מאוחר יותר ניתק הקיבוץ את החשמל גם לדירה. בבקשתו לבית המשפט ציין בן עזרי, כי לאחר שהפעיל את אוהל האירוח, החל הקיבוץ להתנכל לו באמצעות רכז ענף ההשכרות, דוד דורי, ורכז המשק, מיכה רז, וכי הקיבוץ אינו רשאי לעשות דין לעצמו ולנתק לו את החשמל, כדי לאלץ אותו לפנות את המקום.

 

 השופט, ערפאת טאהא, התייחס בנפרד לניתוק החשמל מהדירה ומהעסק. לגבי הדירה קבע השופט, כי כיוון שבן עזרי עצמו מודה שאין לו זכות להמשיך להתגורר בדירה, אלא הוא מחזיק בה מכיוון שהיא מקור החשמל לעסק שלו, הרי אין מקום להורות על חיבור הדירה לחשמל. לעומת זאת, מכיוון שאת החשמל לעסק ניתק הקיבוץ לפני תום חוזה השכירות בטענה שהחוזה הופר, קבע השופט כי מדובר ב"עשיית דין עצמית, שהחוק והפסיקה אינם מתירים אותה". השאלה אם בן עזרי מקיים בשטח שהושכר לו פעילויות החורגות ממטרות השכירות, צריכה להתברר במסגרת תביעה משפטית, שאכן הוגשה על ידי הקיבוץ. מאידך, מכיוון שבמקום מתקיימות הופעות מוסיקאליות  בשעה שהיעד המקורי היה הקמת פינת חי, מצא השופט  כי פעילות זו אינה עולה בקנה אחד עם מטרות השכירות, ויש בה כדי לפגוע באופן בלתי מידתי בתושבי ודיירי הקיבוץ.

 

פסק הדין: הקיבוץ יחבר את אוהל האירוח  לחשמל ויאפשר לבן עזרי לפתוח את שער הקיבוץ באמצעות הטלפון הסלולארי שלו. בן עזרי ישלם לקיבוץ תוך חודש את דמי השכירות שהוא חייב  מאפריל 2007 וימשיך לשלם את דמי השכירות כסדרם, לא יוכל לארגן הופעות מוסיקליות פתוחות לציבור בתשלום או שלא בתשלום, ויפקיד בקופת בית המשפט ערבות  על סכום של 10,000 שקל. החשמל חובר, הטלפון פותח את השער, ובקיבוץ מחכים  לצ'ק של בן עזרי ולפסיקה בתביעה  שהגישו.

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים