דיון ראשון בבג"ץ בשבע עתירות נגד 979

19.6.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

דיון ראשון בבג"ץ בשבע עתירות נגד 979

יעקב לזר

.

אווירה עניינית ורצינית שררה בדיון שעסק בדירות המגורים של חברי הקיבוצים ובביטחון החקלאים, ולא בעסקי נדל"ן וברווחים על שימוש בקרקע.

 

בג"ץ - בהרכב שלושת השופטים פרוקצ'יה, ארבל וג'ובראן - קיים ביום ב' השבוע דיון פתיחה בשבע עתירות, שהוגשו כנגד החלטה 979 של מועצת מקרקעי ישראל. באולם בבית המשפט העליון נכחו עשרות חברי קיבוצים, והאווירה הייתה רצינית ועניינית. השופטים הודיעו שימסרו את החלטתם במועד מאוחר יותר, כאשר האפשרויות העומדות בפניהם הן העברת הדיון להרכב רחב יותר של שופטים, כניסה לדיון מפורט, כולל הוצאת צווים על תנאי כנגד יישום ההחלטה לבקשת כל העותרים או מקצתם, או דחיית העתירות.

  

פתחה את הדיון פרקליטות המדינה, שהציגה בקצרה את עמדת המדינה, כשהמסר המרכזי בדברים היה שאם יש כלפי החלטה 979 כל כך הרבה דעות לכאן ולכאן, סימן הוא שהיא מאוזנת ויש לקבל אותה ולהניח לדברים להתגלגל הלאה. שאר העותרים והמשיבים הציגו את עמדותיהם בתמציתיות, כאשר מצד אחד הציגו השופטים שאלות וניסו להבין את הסוגיה העומדת בפניהם, ומצד שני, מנעו ירידה לפרטי פרטים והתארכות הדיון, שגם כך נמשך למעלה משלוש שעות. ארבע מתוך שבע העתירות מייצגות את עמדת הקיבוצים, הטוענת לקיפוח ולאפליית המגזר הקיבוצי. מדובר בעתירות מטעם "כאן ביתי", המיוצגות על ידי עורכי הדין רון רוגין וצפריר בן אור, ועתירת "אדמתי" שהוגשה על ידי עורכי הדין, עפר נעם ויוסי ג'רסי. את עמדת התנועה הקיבוצית ייצג עו"ד קובי שרביט. שלוש העתירות הנוספות הן של פורום הערים הגדולות, האגודה לצדק חלוקתי ואדם טבע ודין. נציגי הקיבוצים טענו, כי 979 מכילה באופן לא אינטליגנטי ואפילו פוגע את כללי המושב והקיבוץ, וצריך להפריד בין השניים, כיוון שאין דימיון ביניהם. יש לציין, כי תנועת המושבים מעוניינת בהסדר המוצע, משום שיש בו הטבות של ממש לחברי המושבים. נציגי תנועות ההתיישבות ערערו על האמינות של בסיס הנתונים, שעליו התבססה מועצת מקרקעי ישראל בעת קבלת ההחלטה.

 

התבדה החשש שמא תחזור על עצמה האווירה העוינת, ששררה בבג"ץ בדיון הקרקעות של הקשת המזרחית. מלכתחילה הובהר, כי מדובר בדיון אחר לגמרי, העוסק בדירות המגורים של חברי הקיבוצים ובביטחון החקלאים, ולא בעסקי נדל"ן וברווחים על שימוש בקרקע.

 

לכתבה מקבילה ב"הקיבוץ", 20.6.08

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים