ניסיון למחוק 1,300 חברים מספר הבוחרים של העבודה

5.6.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

ניסיון למחוק 1,300 חברים מספר הבוחרים של העבודה

נחמן גלבוע

כבל. מזדהה עם המחוז אך מותח ביקורת
 

מרשק: לפתע נשלף הסעיף בתקנון, המחייב תקופת הכשרה של חצי שנה, למרות שלא הופעל מאז 1992

 

ביום רביעי שעבר, מספר שעות לאחר שאהוד ברק דרש מאהוד אולמרט להשעות את עצמו מתפקיד ראש הממשלה, התכנס מחוז הקיבוצים באפעל לדיון חירום. הדיון עסק בעקיפין בהתפתחויות הפוליטיות. בעניין זה הודיע יו"ר המחוז, ולוולה שור, שמחוז הקיבוצים מגבה ומחזק את אהוד ברק בעקבות הודעתו, וח"כ אורית נוקד הבהירה, כי לאחר ההד הציבורי שעוררה עדות טלנסקי, אין למפלגה ברירה אלא לקחת את היוזמה לידיה ושיבחה את צעדו של ברק.

 

עיקר הדיון בכינוס הוקדש לעתירה שהגישה מזכירת המחוז, חניק מרשק, למוסד לבירור העתירות כנגד ההחלטה לגרוע כ-1,300 חברי קיבוצים מספר הבוחרים של מפלגת העבודה. מדובר בחברי הקיבוצים נען, שילר, עינת, גליל ים, מסדה, עמיעד, צרעה, מעלה החמישה, אלונים, ניצנים ועוד, שלא שילמו את מסי המפלגה מחודש יוני 2007 עד תחילת 2008, וכשביקשו לחדש את חברותם במפקד האחרון נאמר להם, שעל פי התקנון יש צורך בחצי שנת הכשרה לחברים חדשים, ולכן לא יוכלו להשתתף בבחירת הנציגים למוסדות המפלגה.

 

מזכירת המחוז, חניק מרשק, רואה בחומרה רבה את הניסיון למחוק מספר הבוחרים של המפלגה חברים רבים מאוד. "זוהי החלטה אומללה, שפירושה המעשי הוא מחיקת קיבוצים שלמים מהמפה המפלגתית אחרי עשרות שנים של חברות", היא אומרת. המצב במפלגת העבודה הוא מורכב. במפלגה קיים נוהג, שהמפקד נעשה לקראת בחירות פנימיות, וחברי הקיבוצים התפקדו ושילמו את מסיהם לקראת הבחירות ליו"ר ב-2007. המפקד הבא היה אמור להיסגר לקראת הבחירות למוסדות המפלגה שלא נקבע להם תאריך, אלא שלפתע קבע בית המשפט, כי המועד יהיה ביוני הקרוב.

 

לדברי מרשק, נשלף לפתע הסעיף בתקנון המחייב תקופת הכשרה של חצי שנה, למרות שהסעיף הזה לא הופעל מאז 1992. גריעת החברים עוצרת גם את השינוי שמתוכנן במחוז הקיבוצים, שלפיו יהפכו הקיבוצים הגדולים או מספר קיבוצים קטנים לסניפי מפלגה עם מוסדות משלהם, וכך יגדל מספר חברי הקיבוצים במוסדות המפלגה. כדי לקיים את המהלך הזה יש לקיים בימים הקרובים בחירות פנימיות בכל סניף. בעתירה טוענים אנשי המחוז, כי אין התאמה בין החוקה לתקנון ההתפקדות, וכי החברים לא קיבלו הודעה על סיום חברותם. מצבו של מחוז הקיבוצים עלול להחמיר, אם יתקיימו השנה הבחירות לכנסת, משום שאז לא ייכללו 1,300 חברי המחוז בספר הבוחרים לפריימריז לכנסת.

 

בכנס החירום הופיעו כמה ח"כים המודעים לכוחו של המחוז. ח"כ שלי יחימוביץ הביעה את מחאתה ואת תמיכתה במחוז. מזכ"ל המפלגה, ח"כ איתן כבל, תמך בעתירה לצד ביקורת מנומסת. "אי אפשר לאחוז בחבל משני קצותיו", אמר כבל, "אי אפשר גם לדרוש רציפות בחברות כתנאי להשתתפות בבחירות, כדי למנוע את מפקדי הארגזים, ומצד שני כשזה לא נוח לדרוש שאת החברים שלנו יאשרו".

 

יהודה טל (רמת יוחנן) נתן ביטוי לשורה ארוכה של חברים, שמחו על פסילתם של קיבוצים שלמים כשאמר: "חייבים להבין, כי פסילת חברים, החברים כבר עשרות שנים במפלגה, אינה עניין משפטי או מינהלי. זה עניין עקרוני. מי שפוסל חברים כאלה, צריך לדעת שהוא מאבד אותם לתמיד". ולוולה צינן את הרוחות, והביע תקווה שהעתירה תתקבל.

 

לאתר המחלקה הפוליטית של התק"ם

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים