יצרני החלב יקבלו תמורה מרבית עבור החלב שיוצר ב-2007 - כמה חלב שותה הישראלי הממוצע?

5.6.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

יצרני החלב יקבלו תמורה מרבית עבור החלב שיוצר ב-2007 כמה חלב שותה הישראלי הממוצע?

ליאורה כרמלי

מועצת המנהלים של מועצת החלב החליטה, בישיבתה האחרונה לפני שבוע, לשלם ליצרנים את התמורות עבור החלב, שיוצר מעבר למכסה בשנת 2007. ההחזר יביא את סך התמורות שישולמו ליצרנים עבור חלב מתוכנן ועודף בשנה זו לכ-99% ממחיר המטרה. בשנת 2007 היה חשש למחסור בחלב, ולכן פעלה מועצת החלב בדרכים שונות, כדי להתגבר על החוסר. בסיכום שנת 2007 נמצא, כי הרפתנים ייצרו מעל מכסתם 52 מליון ליטר (57% יוצר על ידי הרפתות הקיבוציות ו-43% על ידי הרפתות המושביות, בהתאמה מלאה ליחס חלוקת המכסות בין המגזרים).

 

בהתייחס לשנת 2009 סוכם במועצת המנהלים, כי בסוף חודש יוני, עם קבלת נתוני השיווק והייצור החצי-שנתיים, תגובש מדיניות התשלום לחלב מתוכנן ועודף לשנת 2009. מדיניות זו תביא בחשבון את ירידת המחירים העולמיים של חומרי גלם חלביים, וכתוצאה מכך ירידה בפדיון הצפוי לחלב עודף.

 

שייקה דרורי, מנכ"ל מועצת החלב, מציין כי "לאור המגמות בשיווק מוצרי החלב ומתוך רצון לשמור על יציבות מסתמן, כי בשנת 2009 תהיה ירידה מתונה בתמורות לחלב העודף".

 

ישראלי ממוצע שתה בשנת 2007 כ-875 כוסות חלב

 

על פי נתוני משרד החקלאות ומועצת החלב, הגידול בצריכת החלב בישראל עמד בשנת 2007 על כשני אחוזים, וזאת בהמשך לגידול של כשבעה אחוזים שנרשם בשנת 2006. הצריכה לנפש של מוצרי חלב נחלקת בישראל כך: חלב לשתייה - 60 ליטר; תוצרת ניגרת ומעדנים - 23 ליטר; גבינות - 16 ק"ג. ישראלי ממוצע שתה בשנת 2007 כ-875 כוסות חלב, שהן כ-176 ליטר חלב.

 

תנובת החלב לפרה בישראל היא הגבוהה ביותר בעולם(!). התנובה הממוצעת לפרה בשנת 2007 עמדה על 11,300 ק"ג לפרה בממוצע. מדובר בעלייה קלה בהשוואה לתנובה בשנה הקודמת. מספר הרפתות בארץ עמד בסוף 2007 על 1,010 לעומת 1,321 רפתות בסוף 2000, ירידה של כ-24%. לעומת זאת הייצור הממוצע לרפת עלה בכ-40%.

 

הישג זה יש לזקוף בראש ובראשונה לרפתני ישראל, וכן למערכות המחקר וההדרכה של משרד החקלאות המלוות אותם.

 

ישראל יכולה רק לקנא במדינות המפותחות ביחס לצריכת חלב ומוצריו. לדוגמה, תושב מדינות מערב אירופה וסקנדינביה צורך בין 300 ל-350 ליטר חלב לשנה, ותושב ארצות הברית צורך כ-210 ליטר. ישראל נמצאת ברמת צריכה דומה לזו שבארגנטינה. ביפן, ארץ האורז, צורכים כ-100 ליטר לשנה בממוצע לנפש.

 

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים