תפוקת החקלאות הקיבוצית ב-2007 הייתה 9 מיליארד שקל

5.6.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

דורון סט

תפוקת החקלאות הקיבוצית ב-2007 הייתה 9 מיליארד שקל

יעקב לזר

 

ב-2008 צפוי קיטון בהכנסות

 

מנתונים, שנאספו באגף הכלכלי של התנועה הקיבוצית, עולה כי תפוקתה הכוללת של החקלאות הקיבוצית הסתכמה ב-2007 ב-8.96 מיליארד שקל, כ-40% מסך התפוקה החקלאית בישראל. היא כוללת את תפוקת הקיבוצים ועסקי חקלאות בארגונים האזוריים הכלכליים של הקיבוצים.

 

סך ערך תפוקת ענפי הצומח הייתה 5.4 מיליארד שקל, גידול של 66% לעומת 2006. את הצמיחה מסבירים באגף הכלכלה בעיקר כתוצאה מהנבה ראשונה במטעי הדרים ובעליית תפוקות ומחיר של ירקות השורש - תפוחי אדמה, גזר, בטטה וצנוניות. גידול נרשם גם בענף בעלי חיים: ב-2007 הסתכם ערך תפוקת הענף בלמעלה מ-3.5 מיליארד שקל, עלייה של 10% לעומת 2006. בסך הכול מעבדים הקיבוצים כ-1.247 מיליון דונם גידולי שדה, 185,000 דונם מטעים, 30,000 דונם מדגה, 11,000 דונם שונות (כולל פרחים).

 

דורון סט, מנהל האגף הכלכלי, מזהיר כי למרות הגידול בהכנסות ובתפוקות, נזקי הקרה, מיעוט הגשמים, תנודות שער החליפין, קיצוץ מכסות מים שפירים לחקלאות ועליית מחירי מזון לבעלי חיים - כל אלה עלולים להביא להקטנה משמעותית בתפוקות ובהכנסות ב-.2008 קיצוץ המים השפירים לחקלאות ישפיע בעיקר באזורים, שאין בהם חלופה למים שפירים, שם אסור השימוש במים מושבים. איתמר שוויקה, האחראי על תחום החקלאות באגף הכלכלי, אומר כי בשנים האחרונות יותר קיבוצים הסבו שטחים חקלאיים למטעים, בעיקר במרכז ובצפון. השינויים נובעים בעיקר מהכדאיות הכלכלית ומהשימוש במים מושבים.

  

לאתר התאחדות חקלאי ישראל
לאתר אגף הכלכלה
לכתבה מקבילה ב"הקיבוץ", 6.6.08

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים