קיבוצניקים ומושבניקים פטורים מקסדה - הצעת חוק של ח"כ אורית נוקד

29.5.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

ח"כ אורית נוקד

קיבוצניקים ומושבניקים פטורים מקסדה

נחמן גלבוע

.

לפני מספר חודשים חוקק חוק, המחייב חבישת קסדה בכל מקום בעת רכיבה על אופניים. בתגובה הודיעה ח"כ אורית נוקד, כי החוק אינו מתאים לקיבוצים ולמושבים, ובכוונתה ליזום תיקון לחוק. במקביל, הודיעה ח"כ שלי יחימוביץ, כי החוק אינו מתאים לרוכבים מבוגרים בתוך העיר, ויש להסתפק בהחלתו על ילדים בעיר ועל מבוגרים מחוץ לעיר. ביום ראשון האחרון אושרה לקריאה טרומית בוועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק של ח"כ נוקד, הפוטרת מחובת חבישת קסדה בעת רכיבה על אופניים בקיבוצים ובמושבים. בנוסף, הצעת החוק פוטרת גם את חובת חבישת קסדה בשבילי אופניים עירוניים, שאינם צמודים לנתיב תנועה. ועדת השרים אישרה גם את התיקון לחוק של ח"כ יחימוביץ, הפוטר מחבישת קסדה את המבוגרים בכל העיר, ולהסתפק בחובת רכיבה עם אפוד זוהר. עוד נודע, כי מאז שהחוק נכנס לתוקף, לא אכפה אותו המשטרה ולא רשמה דוחות לרוכבי אופניים ללא קסדה. את התיקונים לחוק יש להעביר עדיין הליך חקיקה מלא.

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים