סכסוך כספי קטן בעל ותק גדול - 16 שנים מתנהל משפט בין צרעה לחב' הנדסית "מצדה"

17.4.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

סכסוך כספי קטן בעל ותק גדול

יעקב לזר

16 שנה הולך ובא בין בתי המשפט סכסוך כספי לא גדול, בין קיבוץ צרעה ובין חברה הנדסית בשם מצדה, שעסקה ב-1983 בהקמת מפעל רהיטי צרעה. הרהיטים החליפו בעלים, מצדה כבר לא קיימת, הבורר הלך לעולמו, והסכסוך עודנו חי ובועט

 

מצדה, חברה הנדסית בהליכי פירוק, ביצעה בשנים 1985-1983 עבודות קבלניות שונות, במסגרת הקמת מפעל עבור רהיטי צרעה בשטחו של קיבוץ צרעה. ב-1992 הגישה מצדה לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה נגד רהיטי צרעה, בטענה כי לא שולמו לה כל הכספים המגיעים לה עקב ביצוע העבודות האמורות. בפברואר 1997 הסכימו הצדדים על העברת התביעה לבוררות בפני הבורר עו"ד שאול אלוני ז"ל, והפסק ניתן באוקטובר 2002. עוד לפני כן, בשנת 2000, הקימה "רהיטי צרעה" חברה משותפת עם קבוצת גלובל הבינלאומית, כשלאחרונה 74% ממניות החברה. אלוני דחה את תביעת מצדה בשל התיישנות, והיא חויבה לשלם לצרעה הוצאות משפט בסך 100,000 שקל. במקביל חייב את צרעה לשלם למצדה 1,800 שקל. במאי 2002 ניתן צו לפירוק מצדה, שנקלעה לקשיים כלכליים. 

 

בנובמבר 2002 הגישה מצדה לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לביטול פסק הבורר, בטענה שזה חרג מסמכותו, לא נימק כראוי את פסיקתו והתעלם לחלוטין מטענות מצדה ומראיותיה. עוד נטען, כי לאחר מתן פסק הבורר, התברר למצדה שמשרדו של אלוני מייצג את התק"מ, ובכלל זה את קיבוץ צרעה, ובין היתר ייצג את השתיים בתביעת ענק בסך מאות מיליוני שקל. לדברי מצדה, אילו הייתה עובדה זו ידועה לה, ספק אם הייתה מסכימה כי אלוני ימונה כבורר לדון בתביעתה. הבקשה לביטול פסק הבורר נמחקה על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים בדצמבר 2004.  בינואר 2005 הגיש צרעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בקשה לאישור פסק הבורר.

 

הליך זה הועבר, מחוסר סמכות מקומית, לבית המשפט המחוזי בירושלים. בנובמבר אותה שנה החליט השופט הירושלמי ב' אוקון לעכב את הדיון בשל ערעור בבית המשפט העליון, שהגישה מצדה לגבי  החלטתו של רשם בית המשפט העליון לדחות בקשת רשות ערעור שלה. באוקטובר 2007 נערך בפני השופט י' עדיאל דיון מקדמי, ובו טענה מצדה, כי מכיוון שהיא בהליכי פירוק, לא ניתן להגיש נגדה בקשה לאישור פסק הבורר ללא אישור בית המשפט של פירוק. השופט  דיאל אפשר לצרעה לפנות בבקשה לבית המשפט של פירוק, ולהודיע לבית המשפט מה החלטתו. בדצמבר 2007 הודיע צרעה לבית המשפט המחוזי, כי בית המשפט של פירוק נענה לבקשתו להתיר לו להגיש בקשה "לקיום פסק בורר" נגד מצדה.

 

בדיון שהתקיים במרס השנה דחה בית המשפט את בקשת מצדה לעיכוב הליכים, ועל כך ערערה מצדה בפני בית המשפט העליון, ערעור שנדחה ב-23 במרס השנה על ידי השופט  דנציגר. סיבוב נוסף נערך בשבוע שעבר בבית המשפט המחוזי בירושלים בפני השופט עדיאל. הפעם התובעים היו צרעה ורהיטי צרעה, והנתבעים חברת מצדה ועורך דינה יהושע רוזנצוויג.

 

צרעה טען, כי במהלך הבוררות של עו"ד אלוני נרשמה בפרוטוקול התחייבות של עו"ד רוזנצוויג להיות ערב להוצאות שייפסקו, אם ייפסקו, לטובת צרעה. אלוני אישר לצרעה הוצאות של 100,000 שקל, ובית המשפט התבקש לחייב את עורך הדין רוזנצוויג לשלמם, למרות שבפסק הבוררות אין התייחסות לכך. השופט עדיאל דחה את בקשת צרעה, קבע שעו"ד רוזנצוויג אכן אינו צד לפסק הבוררות, וחייב את הקיבוץ בתשלום הוצאות המשפט ושכר טרחת עו"ד בסך 7,500 שקל. במקביל, אישר השופט את פסק הבוררות.

 

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים