ירידה של 40% בצריכת המים השפירים בחקלאות בעשור האחרון

17.4.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

ירידה של 40% בצריכת המים השפירים בחקלאות בעשור האחרון

יעקב לזר

 

באותה תקופה גדל הייצור החקלאי ב-35%. התפוקה החקלאית לכל קוב של מים גדלה ב-47%

 

בעשור האחרון צומצמה צריכת המים השפירים בחקלאות ב-40%, מ-892 מיליון קוב ב-1996 ל- 19

מיליון קוב השנה. כך עולה מסיכום כלכלי שערכה התאחדות חקלאי ישראל. הירידה בצריכת המים השפירים נובעת משילוב של מעבר למי שפד"ן וקולחין, הגברת השימוש במים מליחים והפחתה של כ-15% בכלל צריכת המים. נתון זה בולט במיוחד על רקע העלייה המרשימה באותה תקופה בתפוקה החקלאית מ-9.4 מיליארד שקל בשנת 1996 (בערכים מתואמים ל-2006) ל-12.7 מיליארד שקל בשנת 2006 - גידול ריאלי של 35%!   על פי נתוני ההתאחדות, בשנת 1996 ייצרו החקלאים בעזרת קוב מים אחד תוצרת חקלאית בערך של 7.8 שקל,  ואילו בשנת 2006 קוב מים אחד (שברוב המקרים אינו מים שפירים) שימש לייצור תוצרת בערך של 11.5 שקל - גידול של 47%.

 

בתקופה שנבחנה גדלה הצריכה העירונית ב-22% והגיעה ל-737 מיליון קוב, בשל הגידול באוכלוסיה, התרחבות, הבנייה הפרטית והעלייה ברמת החיים. כיום, המגזר העירוני הוא צרכן המים הגדול בישראל, הרבה מעבר לחקלאות. מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, יוסטה בלייר, מסר שבכל שנת בצורת מפנים פרשנים שונים את האצבע למגזר החקלאי. כיום, לאחר ההתייעלות יוצאת הדופן שעברה החקלאות בשימוש במים, יש לחפש את האחראים למשבר המים במי שבלמו את ההשקעות ביצירת מקורות מים חדשים לכלל האוכלוסיה. "המגזר החקלאי משמש מופת לשינוי חשיבה והתארגנות לימים קשים", אמר בלייר, "לצערנו, לא כך עשו מגזרים אחרים".

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים