התנועה הקיבוצית: 979 החדשה מקפחת את הקיבוצים לעומת חוכרים אחרים

17.4.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

התנועה הקיבוצית: 979 החדשה מקפחת את הקיבוצים לעומת חוכרים אחרים  

יעקב לזר

 

החלטה 979 החדשה מחלקת את אזור המגורים הסטאטוטורי בקיבוץ לשני חלקים, מקטינה את אזור המגורים של חברי הקיבוצים באופן משמעותי, ותוחמת אותם ל"חלקת מגורים". הקיפוח בהחלטה החדשה בולט במיוחד מול המגזר העירוני

 

לאחר קבלת החלטה 979 החדשה על ידי מועצת מקרקעי ישראל, הוגשו כנגד ההחלטה שלוש עתירות, על ידי פורום 15 הערים העשירות, האגודה לצדק חלוקתי ואדם טבע ודין, בטענה שההחלטה "מיטיבה" עם המושבים ועם הקיבוצים, ויש לבטלה. על פי החלטת בית המשפט, חויבו העותרות לצרף את תנועות ההתיישבות כמשיבות לעם עתירות, והשבוע הגישה התנועה הקיבוצית את תגובתה. התנועה הקיבוצית טוענת, שלא רק שאין שחר לטענה - כאילו החלטה 979 החדשה "מיטיבה" עם הקיבוצים - אלא נהפוך הוא, היא מקפחת אותם בהשוואה למגזרים אחרים באוכלוסיה, ובעיקר מול החוכרים העירוניים.

 

בתגובה שהוגשה על ידי עורכי הדין קובי שרביט, צחי שרגאי וסער פאוקר, ממשרד הרצוג, פוקס, אמן, נטען ש-979 החדשה פוגעת בזכויות חברי הקיבוצים, שכן היא מחייבת אותם לשלם למינהל מקרקעי ישראל עבור עיגון זכויותיהם בדירות המגורים שלהם תשלום מופקע, בשיעור של 33% מערך הקרקע, בעוד שמן הראוי היה לאפשר לקיבוצים, אשר הם החוכרים לדורות של הקרקע, לשייך את הדירות לחברים בה ללא כל תשלום או כנגד תשלום סמלי בלבד, כפי שהדבר נעשה במגזר העירוני.

 

עוד טוענת התנועה, כי החלטה 979 החדשה מגדירה, באופן רטרואקטיבי, "מועד קובע" אחיד לכלל הקיבוצים, הוא יום 2 בספטמבר 2003, אשר ממנו נגזרות זכויותיהם המהותיות של הקיבוצים ושל חבריהם. גם בכך פוגעת החלטה זו בזכויות, אשר כבר נרכשו על-ידי הקיבוצים ו/או חברי הקיבוצים לפני או אחרי תאריך שרירותי זה.

לטענת התנועה, במישור התכנוני החלטה 979 החדשה מחלקת את אזור המגורים הסטאטוטורי בקיבוץ לשני חלקים, מקטינה את אזור המגורים של חברי הקיבוצים באופן משמעותי, ותוחמת אותם ל"חלקת מגורים", הקטנה מהשטח המוקצה כיום למגורים בקיבוצים השונים. בנוסף לכך, היא מקטינה באופן משמעותי את מספר יחידות הדיור שניתן יהיה לשייך לחברי הקיבוצים, בהשוואה למגבלות על מספר יחידות הדיור אשר נקבעו לקיבוצים על פי תמ"א 35.

 

התגובה הוגשה בסיועו ובריכוזו של עו"ד מיכי דרורי, מרכז המחלקה המשפטית של התנועה, והיא נתמכת בשתי חוות דעת מקיפות ויסודיות: האחת של עו"ד גדעון ויתקון, אשר מרכז בפעם הראשונה ובמשנה סדורה את המספר הרב של הנתונים העובדתיים, המבססים את הפליית החוכרים למגורים במגזר החקלאי לעומת אלו של המגזר העירוני, והשנייה של פרופסור ברוך קיפניס, המפריך את הטענות כאילו הקיבוצים מהווים גורם המאיים על חוסנן של הערים או מקור לתופעת הפרבור.

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים