העליון דחה ערעור בנושא הקמת מבנה תעשייה ביקום

3.4.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

העליון דחה ערעור בנושא הקמת מבנה תעשייה בקיבוץ יקום

יעקב לזר

 

לא ניתן לאסור על הקמת מבנה חדש, המקיים את כל תנאי החוק, בטענה שמבנים אחרים במתחם נבנו שלא כחוק, קבעה השופטת נאור

 

אבי כהן, תושב כפר חרוצים, אשר מכהן כנציג היישוב במליאת המועצה האזורית חוף השרון, והאגודה אדם טבע ודין, אגודה ישראלית להגנת  הסביבה, הגישו לבית המשפט העליון בקשה לערעור מינהלי על החלטתו של בית המשפט לעניינים מינהליים, שלא לתת צו ביניים שיורה על הפסקת כל פעולה או עבודה בשטח התעשייה בקיבוץ יקום, אשר נועד להקמת מבנים חדשים, וכן להימנע ממתן היתרי בנייה חדשים במתחם, וזאת עד להכרעה בעתירה המינהלית שהוגשה בנושא. השופטת מ' נאור דחתה את הבקשה.  מדובר בתוכנית להרחבת אזור התעשייה ביקום, במתחם הידוע בכינויו המסחרי "יורו פארק". בתוכנית נקבע, כי ניתן להקים באזור התעשייה שישה מבנים לתעשייה. עד כה נבנו ארבעה מבנים, ויקום הגיש בקשה להיתר בנייה לבניין החמישי.

 

כהן הגיש בנושא זה ערר לוועדה המחוזית, ונדחה בקביעה, כי הוא חסר זכות עמידה להגיש ערר, בהיעדר פגיעה אישית בו. במסגרת ההחלטה נדחו גם השגותיה של אגודה אדם טבע ודין, משום שלא פנתה מבעוד מועד בנושא זה לוועדה המקומית. נגד החלטת ועדת הערר עתרו כהן ואדם טבע ודין לבית המשפט לעניינים מינהליים. לטענת כהן, התנגדותו למתן ההיתר נעוצה בכך שהשימוש שנעשה בארבעת המבנים הקיימים מנוגד לשימושים המותרים על פי ייעוד התוכנית, והוא משרדי ולא תעשייתי. לטענתו, מדובר בהפרת חוק, ולכן יש לאסור על רשויות התכנון לאשר כל התקדמות של תכנון ובנייה במתחם, עד להפסקה או למניעה של הפרת החוק וכלשונו: "אין ליתן היתר לבנייה חדשה במקום בכלל, עד שלא יטופלו הפרות החוק המרובות במתחם, שכזכור, מצוי כולו בבעלות מבקשי ההיתר".

 

הוועדה המקומית ויקום התנגדו לבקשה, בנימוק שטענות כהן בעניין אי-החוקיות לא הוכחו, ומדובר במחלוקת בדבר פרשנות התוכנית, ובטענה כי עיכוב הליכי התכנון יגרום לקיבוץ לנזקים כספיים כבדי משקל. בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת יקום, ודחה את הבקשה לצו ביניים, בנימוק שלמבקשים אין טענה ספציפית נגד המבנים החדשים, אלא טענתם מכוונת כלפי שימוש לא חוקי שנעשה לטענתם במבנים האחרים, ולמעשה, מדובר בגישה 'ענישתית', המתעלמת מהאפשרויות הקיימות בדין לפעול במקרים, שנטען שנעשו  בהם פעולות לא חוקיות. על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור לעליון.

 

"השאלה היא, אם יש מקום להורות לרשויות התכנון להתנות את מתן היתר הבנייה המבוקש לגבי המבנה המסוים, בתנאי של הסרת ההפרות הנטענות לגבי מבנים אחרים במתחם", כתבה השופטת נאור, "זאת, על אף שאין כנראה מחלוקת שהמבנה המסוים, שלגביו התבקש היתר הבנייה, מקיים את תנאי החוק, התקנות והתוכנית הקיימת". מכיוון שהתובעים לא הציגו כל אסמכתא, שעל פיה ניתן לסרב ליתן היתר או להתנות מתן ההיתר בנסיבות אלה, ומדובר למעשה ב"הלכה שטרם באה לעולם", הבקשה נדחתה.
 

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים