התנגדות גורפת לשינויים המוצעים בחוק החלב

3.4.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

התנגדות גורפת לשינויים המוצעים בחוק החלב

ליאורה כרמלי

 

בישיבה סוערת, שהתקיימה השבוע במועצת החלב, הובעה התנגדות גורפת לחוק החלב המוצע בנוסח הקיים, על ידי משרדי הממשלה. בישיבה השתתפו נציגי המחלבות הגדולות - תנובה, טרה ושטראוס – ראשי התנועה הקיבוצית ותנועת המושבים, התאחדות מגדלי הבקר ומועצת החלב. מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר, יעקב בכר, אמר: "אנו בעד חוק חלב, אך לא בנוסח שמציעה הממשלה ללא התייעצות עם אנשי ענף החלב.

 

החוק המוצע משמעו הרס ענף החלב. יש לשנותו בטרם הגשתו למהלך חקיקה". בישיבה של הנהלת מועצת החלב צוין, שקיימת תמיכה בהסדרת משק החלב על ידי חוק, ומועצת החלב קוראת להידברות בין משרדי הממשלה לחקלאים ולמחלבות על מנת להגיע להבנות. בכר ציין, כי הנושאים הדורשים תיקון ב"חוק החלב" המוצע הם: הסדרת תשלום מחיר המטרה בחוק, פעילות ומעמד מועצת החלב, קביעת שיעור המכסים על חלב גולמי ומוצרי חלב, הסדרת נושא המכסות בחוק והקמת "ועדת מכסות".

 

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים