בוא אלי פסוק נחמד: פרשת "שמיני"

27.3.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

בוא אלי פסוק נחמד: פרשת "שמיני"

בארי צימרמן

 

"ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטרת ויקרבו לפני ה' אש זרה אשר לא צוה אתם. ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וימתו לפני ה'." [ויקרא, י', 1-2]

 

הקינה על בני אהרון לא נכנסה לתורה / לא נמצא לה מקום בחוק, לא בסיפור, אף לא בשירה / לא הייתה בה בשורה / ולא נחמה / היא הייתה קינה נטו, שרירים, עצמות ודם / בלי שומן לקחים / בלי סולם ערכים / קינה לא בונה, לא נבונה, לא הגונה / רק חרב חדה נעוצה בגרונה

 

הקינה על בני אהרון לא נכנסה לתורה / היא הייתה יותר מדי קצרה / יש אומרים ארוכה / הדעות חלוקות / יש אומרים שעל ידה החווירה קינת דוד על אבשלום / כשבר זכוכית ליד יהלום / והקינה על יונתן / כסף קטן / שלא היה בה שמץ מקצב או בדל מנגינה / הייתה זו קינה כנה / חסרת בינה / וחרב חדה נעוצה בגרונה

 

הקינה על בני אהרון לא קיללה הרים / לא חסמה ממטרים / לא אמרה מי ייתן ולא נאנחה לו יהי /

לא חיפשה אתונות ולא מצאה מלוכה / הייתה כעשב השדה לעת ערב / נמוכה ופשוטה ונכונה /

וחרב חדה נעוצה בגרונה

 

הקינה על בני אהרון לא הועלתה על הכתב / לא תועדה / (דווקא כונסה ועדה / אבל אף אחד לא

היה בעדה) / היא בערה ובערה / עד שהגיעה תורה / היא נגמרה / לא יימצא זכרה / ב'ויקרא' / לא

ייוודעו ברבים זיווה וחינה / חרב חדה נעוצה בגרונה

 

הקינה על בני אהרון לא סודרה לפי אל"ף בי"ת / לא השתמשה במילים גבוהות / לא מרטה גבות /

לא צעקה לריק ולא נשבעה לשווא / לא דובבה אם, לא ציטטה אב / לא הכתה בתופי יגון ובצלצלי

אוי / לא התקשטה בחרוזי נוי / לא הראתה להטי לשונה / עת חרב חדה נעוצה בגרונה

 

את הקינה על בני אהרון אי אפשר לצטט / אי אפשר להניחה למראשותיו של מת / או להצמיד

במגנט / היא נכסי דלא ניידי / תקועה בגרון / עד דור אחרון / לא לבלוע ולא להקיא / ישמרכם

אלוהים מזו הקינה / חרב חדה נעוצה בגרונה

 

עד יבואו ימים אחרים / אחרי הדברים, אחרי הספרים / החרב תושב לנדנה / הקינה על בני אהרון

תהיה נמוכה / כאנחה / שפופת גו, כמעט מבוישת / כבר לא מעיזה לגשת / יאבד קולה בשכולה /

יירד דומה בקצב הבלוז של המסרבים לוותר / בעוד הדם בוער / אך השעה כבר / לא יותר) 

 

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים