ביוב זורם במעיין צבי

13.3.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

ביוב זורם במעיין צבי

יעקב לזר

.

נדחתה תביעה של מעיין צבי נגד המועצות המקומיות זכרון יעקב ופרדיס, על רקע הזרמה וטיהור של שפכים המתבצעים בשטחי הקיבוץ

 

ב-1987, בעקבות הסכם בין המועצה המקומית זכרון יעקב למעיין צבי, הוקם בשטח הקיבוץ מתקן שטיפל בשפכי מרכז זכרון יעקב ודרומה ובשפכי הקיבוץ, וכונה המתקן הדרומי. על פי הסכם נוסף, הוקם בשטח הקיבוץ מתקן טיהור שני, שכונה המתקן הצפוני, שטיפל בשפכים של זכרון יעקב ושל פרדיס. המתקן השני החל לפעול בשנת 1993.

 

בכתב התביעה טען הקיבוץ, שהנתבעות הפרו את שני ההסכמים בכך שהזרימו למתקני הטיהור שבשטחו מי שפכים בכמות גבוהה מהמוסכם ובאיכות ירודה מהמוסכם, דבר שמנע הפקת מי קולחין ראויים ומנע מהקיבוץ את התועלת הכלכלית של מי קולחין אלה. הקיבוץ טען, כי לנוכח הפרות ההסכמים, הוא אינו מחויב בטיהור

השפכים של שתי המועצות. בכתב התביעה טען הקיבוץ, כי מאחר שהנתבעות מסלקות את שפכיהן לשטחיו, ובכך נהנות כלכלית, עליהן לפצות אותו בסכום של 5,600,000 שקל. עוד נטען, כי נגרמו לקיבוץ "נזקים כספיים נוספים", כגון אי ניצול שטח חקלאי, העמדות לדין פלילי מעת לעת ופגיעה בשמו הטוב, ואלה מצטברים

לעוד כ-1,000,000 שקל לפחות. התביעה הועמדה על 2,600,000 שקל בלבד לצורכי אגרה. במהלך קדם-המשפט התברר, כי במעיין צבי הוקם מכון טיהור שפכים חדש שהחל לפעול במאי 2007.

 

עיקר המחלוקת היה בשאלה. אם כטענת הקיבוץ הפרו הנתבעות את ההסכמים, או שלא הייתה הפרה כזו. השופטת  חפרי-וינוגרדוב בבית המשפט המחוזי בחיפה קבעה, שאין באפשרותה להעדיף את טענות המומחים, שהביא הקיבוץ בעניין הכמות והאיכות של השפכים, על פני טענות נגדיות שהביאו הנתבעות, ולא קיבלה את הטענות של הפרת ההסכמים. בנוסף, קבעה שלא הוצגו ראיות לנזק במובן של אי ניצול שטח חקלאי, העמדות לדין ופגיעה בשמו הטוב של הקיבוץ, ולכן התביעה נדחתה. "צר הדבר, שהצדדים לתיק לא מצאו את האפשרות לפעול למציאת פתרונות ראויים למחלוקת מחוץ לכותלי בית המשפט", כתבה השופטת, "יש לקוות, שמתקן הטיהור החדש שהחל לפעול ב-2007 אכן פתר את בעיות הביוב של הצדדים". בית המשפט פסק, כי הקיבוץ ישלם למועצה המקומית פרדיס שכר טרחת עו"ד בסך 7,500 שקל.

 

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים