לקראת הדיון במועצת התנועה הקיבוצית הדיון על סגירת עיתונים

13.3.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

לקראת הדיון במועצת התנועה הקיבוצית הדיון על סגירת עיתונים

 נחמן גלבוע, קלמן גייר, אנשי כלכלה, חינוך ותרבות 

 

לכתבה של יעקב לזר נגד סגירת הדף הירוק
לכתבה מקבילה ב"הקיבוץ", 14.3.08
להודעת דובר התנועה בנושא

 

מזכירות התנועה החליטה ברוב קולות על עיתון אחד לתנועה

נחמן גלבוע

 

ראש האגף לכלכלה, דורון סט: כלל לא מדובר בהצעה הנובעת משיקולים כלכליים

 

מזכירות התנועה הקיבוצית קיבלה החלטה, ברוב של 14 תומכים ושלושה מתנגדים, להורות על המשך הטיפול בנושא העיתונים הקיבוציים. מספר דוברים הביעו את הסתייגותם מההצעה, אך לא השתתפו בהצבעה. בהודעת הדובר נמסר, כי הכוונה היא שהתנועה תהיה בעלים של עיתון קיבוצי-תנועתי אחד. כזכור, הוחלט בישיבה הקודמת שערכה המזכירות בנושא זה בקיץ על הקמת שני צוותים, אחד משפטי ואחד כלכלי. לבסוף, נותר דורון סט, מנהל אגף הכלכלה, לבדו כמי שיצר קשר עם שני המוקדים, 'ידיעות תקשורת' ו'מעריב מקומונים'.

 

בתוך כך החליטו המזכירים, גברי ברגיל וולוולה שור על קיום סקר, שתוצאותיו הובאו בפני חברי המזכירות. דובר התנועה, אביב לשם, הדגיש כי לנוכח ההחלטה של המזכירות, על יצירת עיתון אחד, וההמלצה לקיום משא ומתן עם ידיעות אחרונות, יוקם גם צוות היגוי שיהיה אחראי על הקמת רשות ציבורית לעיתון החדש. לדברי לשם, שני הצוותים יביאו את סיכום עבודתם לאישור מזכירות התנועה, ועוד קודם לכן ייערך דיון בנושא בכינוס מועצת התנועה, ביום חמישי הבא.

 

בעקבות הישיבה, העלה אחד מחברי המזכירות תמיהה על כך, שהסקר הוזמן על ידי מזכירי התנועה, ולא על ידי הצוות שמונה לבדוק את נושא איחוד העיתונים, ושאנשיו לא השתתפו כלל בישיבת המזכירות. תמיהות נוספות הובעו על כך, שממצאי הסקר לא הועברו לעיון חברי המזכירות לפני הישיבה, ולא ניתן להם זמן ללמוד אותם לקראת קבלת ההחלטה בנושא. כמו כן, תמה על כך שניסוחן של השאלות היה מגמתי תוך הדגשת העובדה, שלעיתונים יש זיקה לתנועות האם, ואי אזכור העובדה כי אינם מתוקצבים כלל וכלל על ידי התנועה, ולפיכך, איחודם לא יביא לחיסכון כספי כלשהו. תמיהה נוספת הועלתה לגבי משמעות המושג "איחוד הדעות בעיתון אחד", שעלול להפוך לכפיית דעה אחת שלטת של מזכירי התנועה. עוד תמיהה שהועלתה נוגעת לרצון המזכירים לפעול להקמת עיתון אחד, בזמן שהם מחזיקים מערך שלושה-ארבעה דוברים אישיים ותנועתיים. על פי ההיגיון הזה, אומר חבר מזכירות, או שיטפלו קודם באיחוד הדוברות, או שיעודדו הקמת עיתון תנועתי שלישי לא על חשבון העיתונים הקיימים.

 

גברי ברגיל, מזכיר התנועה, הגיב ואמר כי הוא רואה בסקר כלי חשוב מאוד להבנת רצונם של חברי הקיבוצים בנושא העיתונים.

 

ש. חלק מהשאלות נוסחו בצורה מוטה לגבי השתייכות העיתונים ומצבם הכספי.

"השאלות נכתבו על ידי עורכת הסקר, לאחר שיחות רקע שהיא עשתה עם פעילים בבית התנועה הקיבוצית. היא לא אמרה שקיימות עלויות כספיות, אלא שמעה את הטיעון הזה מהנשאלים בתשובה לשאלה פתוחה".

 

ש. למה חברי המזכירות לא קיבלו את הסקר לעיון וללימוד לפני הישיבה?

"לא היה זה נכון להפיץ את הסקר לחברי המזכירות לפני הישיבה, משום שחשבנו שזה יביא לפגיעה בדיון. הסקר היה כלי לדיון במזכירות, ולא רצינו שייחשף לפני זה".

 

ש. למה הצוות בראשות ילין לא השתתף בישיבה?

"הצוות הזה סיים את תפקידו, ובעקבותיו הוקם צוות משא ומתן עם גופי התקשורת, בהשתתפות דורון סט ואפרים שפירא ובייעוץ המחלקה המשפטית. רצינו שגם חיים ילין ילווה את המשא ומתן, אבל הוא ביקש לפרוש בגלל הבחירות לראשות המועצה אשכול".

 

ש. מה דעתך על ההצעה להקים עיתון חדש שלישי לצד העיתונים הקיימים?

"אני לא מעוניין להתייחס  לזה. לא ברור לי הרעיון להקים עיתון שלישי".

 

ש. למה לא להתחיל באיחוד גופים משמעותיים, כמו חבצלת ומשקי התק"ם, או לפחות באיחוד הדוברים ויועצי התקשורת של המזכירים?

"אין תגובה".

 

עוד אמר ברגיל לגבי הסקר: "מעבר לעובדה שזו הייתה הזדמנות ללמוד על הרגלי הקריאה של ציבור חברי התנועה בתחום העיתונות התנועתית, שמחתי לראות שקיימת התעניינות רבה בעיתונות התנועתית, ועם זאת הסקר אישר את תחושתיי, המבוססות על שיחות רבות עם החברים, שקיימת תמיכה רחבה במהלך איחוד העיתונים. מובהקות התוצאה בנושא זה אף הפתיעה אותי. צריך להיזהר מאוד מהניסיון לתת הסברים מלומדים לעובדה, שרק שמונה אחוזים מחברי התנועה מתנגדים למהלך. לאחר הדיון הראשון במזכירות התנהל דיון קולני מאוד בעיתונות הקיבוצית בנושא זה, ויהיה זה לא נכון ולא מכובד לפרש, למה חברי הקיבוצים לא מבינים את משמעות המהלך. נושא איחוד העיתונים והקמת עיתון חדש אחד אינו נושא למאבק אישי שלי ושל ולוולה, אלא מהלך שאנחנו חושבים, שהוא נכון לעת הזו לתנועה הקיבוצית".

 

בתרבות, הריבוי רק תורם ואינו גורע

        

לאלישע שפירא יש השגות על מקצועיותו של הסקר, והוא מקווה שהדיון בעתיד העיתונות התנועתית לא ייקבע על פי סקרים, אלא על פי עמדות מהותיות. העמדה שלו היא, שיש יתרון לקיום שני העיתונים, בוודאי כשלא מדובר בעלות כספית של התנועה. "שני עיתונים מגיעים למעגל רחב יותר של קוראים", הוא מסביר, "ומשתפים מעגל יותר רחב של כותבים ושל מגיבים. לכל עיתון יש סגנון משלו, היסטוריה, קשרים וזיקה לגופים רעיוניים, ואין שום סיבה לוותר עליהם בעולם של תקשורת רחבה ומגוונת".

 

ש. הנימוק העיקרי הוא, שצריך להיות מהלך סמלי שמבטא את איחוד התנועות.

"זה נימוק קלוש מאוד. אנחנו לא מתכוונים לאחד את תנועות הנוער, ולא מתכוונים לאחד את הלהקות האמנותיות שעולות כסף לתנועה, ולא את יד יערי ואת יד טבנקין, ולא את מוזיאון לוחמי הגטאות עם מורשת. לא מתכוונים לעשות את זה, משום שלכל גוף העוסק בתרבות יש ערך ייחודי, והריבוי רק תורם ואינו גורע. התנועה היא פלורליסטית והיא אינה זקוקה לסמל לאיחודה, אלא דווקא לאפשר כמה שיותר כלי ביטוי".

 

ש. נשארת במיעוט במזכירות.

"בישיבה הראשונה שעסקה בנושא במזכירות הייתי היחיד שהצביע נגד, והפעם כבר גדל מספר המצביעים לשלושה, בנוסף לכמה דוברים שהתנגדו. אני מקווה שהתובנה הזו תחדור ותחלחל לחברים נוספים".

 

יואל מרשק תומך בריבוי כלי תקשורת תנועתיים. "למה שלא יהיה עיתון שלישי? אני גם בעד עיתון רביעי. זה נושא של שוק פתוח," הוא אומר. "אני בעד היצע רחב של כלי תקשורת, ושכל חבר יקרא את מה שנראה לו".

 

 ראש האגף לכלכלה, דורון סט, מציין שכלל לא מדובר בהצעה הנובעת משיקולים כלכליים. לדבריו, שני גופי התקשורת, ידיעות תקשורת ומעריב מקומונים, הגישו הצעה כספית דומה, וכל אחד מוכן להשוות את הצעתו לשני. סט אומר, כי היה שמח אילו שני העיתונים היו מוצאים את הדרך להתאחד בעצמם כפי שקרה עם קרנות קמ"ע של התק"ם והקבה"א, אך מוסיף כי איחוד העיתונים אינו הדבר החשוב ביותר לתנועה בעת הזו, וכי יש מספר גופים בתנועה שניתן היה לפעול לאיחודם, לפני או במקביל לעיתונים. 

 

הסקר: בעד איחוד דעות

 

הסקר הוזמן על ידי התנועה הקיבוצית, ובוצע על ידי 'חקר רייטינג מחקרי שוק בע"מ', בניהולה של מנכ"ל החברה, מרים חונן. הסקר כלל 500 משיבים מקיבוצים שונים, על פי מאגר מספרי הטלפונים של הקיבוצים, תוך שמירה על מכסות מייצגות לקיבוצי הקיבוץ הארצי ולקיבוצי התק"מ ולקיבוצים קטנים לעומת קיבוצים בינוניים וקטנים, לפי חלקם היחסי מכלל הקיבוצים.

 

תמצית ממצאי הסקר ומסקנות, כפי שהגישה עורכת הסקר:

1. ניתן להסיק, כי צפויה תמיכה רחבה לאיחוד שני העיתונים לעיתון אחד (72% מהנשאלים תומכים באיחוד העיתונים). רוב אלה שאינם תומכים הם חסרי דעה או מתלבטים. שיעור המתנגדים לאיחוד זעום (שמונה אחוזים בלבד). שיעורי התמיכה דומים בקרב חברי שתי התנועות, אולם שיעור המתנגדים גבוה יותר יחסית

בקרב חברי קיבוצי הקיבוץ הארצי.

 2. הנימוקים הבולטים לתמיכה הם: שני העיתונים עוסקים באותם נושאים. איחוד העיתונים יביא לחיסכון (בכסף, במשאבים, בנייר). איחוד הדעות יהיה משלים לאיחוד התנועות.

3. ההתנגדות לאיחוד העיתונים היא כאמור מועטה, כשהסיבות הבולטות (יחסית) להתנגדות הן הרצון לשמר את הייחודיות של כל זרם ולתת במה למגוון דעות.

4. הממצאים מאפשרים גם להסיק, שלהוציא בודדים, כל החברים מודעים, לפחות באופן נעזר, לכל אחד מהעיתונים".

 

מנהל זמן מעריב למזכירי התנועה: "בכוונתנו להמשיך ולהוציא את עיתון הדף הירוק'"

 

בתוך כך כתב מנהל המקומונים יורם אריס מכתב אל מזכירי התנועה הקיבוצית ובו הבהיר כי עיתון "הדף הירוק" הוא עיתון חזק וטוב, לדבריו וכי הוא מרוצה מהתנהלותו וכן הקוראים בשטח. "לא זאת בלבד אלא שהעיתון הוא חוליה חשובה ברשת 'הירוקים' שהיא רשת מצליחה והיא מוציאה מכלול של עיתונים להתיישבות העובדת לשביעות רצוננו ולשביעות רצון הקוראים והלקוחות שלנו", כתב אריס, "לאור זאת בכוונתנו להמשיך ולהוציא את 'הדף הירוק' ואנו נשמח אם תמשיכו אך אתם להיות בעלי בריתנו כפי שהייתם עד היום.

שאלה מוטה ומטעה

 קלמן גייר

 

"השאלה בסקר, שהוזמן על ידי מזכירות התנועה, הבוחנת את רצון החברים, אם לאחד את שני העיתונים או לא, מנוסחת בצורה מוטה ומטעה", אומר קלמן גייר, יועץ איסטרטגי ומומחה למחקר וסקרים, שקיבל לידיו את תמצית ממצאי הסקר. "הניסוח עושה קמפיין לצד אחד, לצד שרוצה לאחד, ולכן הוא מזמין תשובה של איחוד העיתונים. השאלה אינה נותנת אינפורמציה אובייקטיבית ורלוונטית, והיא בנויה כך, שאמירה נגד איחוד העיתונים מתפרשת כיציאה נגד איחוד התנועות. צריך היה לנסח את השאלה באופן שהיה מציג לנשאלים את היתרונות ואת החסרונות שיש לעיתון אחד, ואילו כאן יצר מישהו קשר חזק מאוד בין תמיכה באיחוד התנועות לתמיכה באיחוד העיתונים, כאילו האחד איננו שלם בלי השני. זה פסול בעיניי מכול וכול".

אנשי ציבור, כלכלה, חינוך ותרבות: אנו החתומים מטה מצטרפים לקריאה למען  עיתונות חופשית ופלורליסטית בתנועה הקיבוצית

 

העיתונים מתנהלים כיום בעצמאות כלכלית ואינם מהווים נטל על תקציב התנועה הוויתור על אחד העיתונים אינו "חיסכון" ואינו "ייעול" הוא ניסיון בלתי ראוי להפוך את העיתונות הקיבוצית לביטאון של המנגנון הוא הליכה נגד רוח התקשורת העכשווית, הפתוחה והמגוונת.

קיומם של שני עיתונים הקשורים לתנועה מבטיח לנו חופש מידע וחופש ביטוי כחברי קיבוץ וחברי תנועה וכישראלים שהתנועה הקיבוצית קרובה ללבם עלינו לרכז את האנרגיות באיחוד נכסי החומר ולא להקטין את נכסי הרוח.

לכן אנו קוראים לתנועה, לחברינו ולאנשי העיתון לשמור על "הדף הירוק" - למען כולנו.

 

(הרשימה לפי סדר א' ב')

  

אבישי גרוסמן, מחנך ואיש ציבור

אורי הייטנר, פובלציסט, מנהל מתנ"ס הגולן

איציק בדר, יו"ר גרנות

אלישע שפירא, לשעבר מזכיר הקיבוץ הארצי

בארי הולצמן, יו"ר אדמתי

גיורא פורמן, חבר מעברות

דודו פלמה, מנהל פדגוגי מכינה קדם צבאית הגליל העליון

דורית אלמליח, מנהלת שותפויות בסוכנות היהודית

חגי מירום, גזבר הסוכנות

חנן ארז, ראש המועצה האזורית מגידו

יגאל וגנר, היסטוריון

יוסי אסף, מנהל סמינר הקיבוצים

יוסי שריד, לשעבר שר החינוך

יהודה ברעם, מנכ"ל חבצלת

ישעיהו גביש, חבר במכון לייעוץ ארגוני

מאיר בראון, מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר היוצא

מוטי זעירא, מנהל המדרשה באורנים

מרים עין-דור, לשעבר עורכת הדף הירוק

עזרא רבין, לשעבר מזכיר הקיבוץ הארצי

עידן הלמן, דוברת המועצה האזורית עמק הירדן וצמח מפעלים

עליזה זוהר, לשעבר מזכירת הקיבוץ הארצי

צביקה רמות, יו"ר קיבוצים

ראובן לייבל, מנהל בית הספר חוף השרון

רני טריינין, ראש המועצה האזורית יואב

רקפת זוהר, סופרת ומחנכת

ד"ר שרה אוסצקי לזר, מכון ואן-ליר

 

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547


 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים