בג"ץ דחה עתירה של געש, שפיים, רשפון וכפר שמריהו בנוגע למחלף העומד להיבנות בקרבתם

13.3.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

בג"ץ דחה עתירה של געש, שפיים, רשפון וכפר שמריהו בנוגע למחלף העומד להיבנות בקרבתם

יעקב לזר

.

בדצמבר 2006 החליטה הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות להעביר לאישור הממשלה ביצוע מיזם תחבורה, שבמרכזו סלילת כביש רוחב רב-נתיבי (כביש מס' 531), שיחבר בין כביש 6 (חוצה ישראל) במזרח ובין כביש 2 (כביש החוף) במערב. במוצא המערבי של כביש 531, סמוך לרשפון ולכפר שמריהו, מתוכנן מחלף שבו ישתלב כביש 531 בהמשך המתוכנן של נתיבי איילון.

 

ארבעה יישובים הסמוכים מאוד למחלף המתוכנן - רשפון, כפר שמריהו, שפיים וגעש - ביקשו לשנות נתוני תכנון הקשורים למחלף, כמו הנמכתו מגובה של 18 מטר מעל הקרקע, כמתוכנן, לגובה עשרה מטרים, שיקוע של נתיבי איילון בקטע המחלף המשיק לכפר שמריהו, ביצוע כביש שיאפשר נגישות נוחה לתושבי היישובים הללו אל עורקי התחבורה המתוכננים, שינוי מקום תחנת השנאים ואי ניתוקו של רחוב המעפילים בכפר שמריהו מהיציאות של המחלף.

 

הם פנו בעניין זה אל הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות ונדחו. על כן פנו לבג"ץ, שיורה לכל הנוגעים בדבר, לבוא ולנמק מדוע לא תשונה ותתוקן התוכנית בהתאם להסתייגויות שלהם.

 

בג"ץ - בהרכב המשנה לנשיאה, א' ריבלין, והשופטים ג'ובראן ואלון - דחו את העתירה. השופטים פסקו, כי ההליך התכנוני של המחלף התנהל על פי הכללים ודקדוקי הוראות החוק והתקנות, החל מהשלבים שקדמו לפרסום התוכנית, קבלת עמדות הגורמים והרשויות השונות, הפרסום להגשת התנגדויות, שמיעת ההתנגדויות

והליכי האישור שלאחריהם. מכיוון שמדובר בשיקולים תכנוניים ובאילוצים תקציביים, שנשקלו כראוי על ידי הגופים הרלוונטיים, לא מצאו השופטים לנכון להתערב ודחו את העתירה.

 

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים