תביעה להכיר בחברותם של 45 מושבים בתנובה

28.2.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

תביעה להכיר בחברותם של 45 מושבים בתנובה

יעקב לזר

"היעלה על הדעת, שקיבוצים יקבלו מיליוני שקלים במחטף של הדקה התשעים, ואילו חברי מושבים בצפון, שמשווקים ביצים לתנובה עשרות שנים לא יקבלו דבר?" שואלים בתנועת המושבים. לא היה שום מחטף מגיבים בתנועה הקיבוצית 

 

תנועת המושבים תובעת להכיר בחברותם של 45 מושבים בתנובה ולאפשר להם ליהנות מתמורת מכירת החברה. לדברי מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, תנובה הייתה בשליטת הקיבוצים לאורך השנים, וזאת למרות ש- 303 מושבים (מתוך 450) היו חברים בה, לעומת 278 קיבוצים (כמעט כל הקיבוצים בישראל). לכל אחד מהקיבוצים נקבעו מעל 20,500 יחידות השתתפות בממוצע, ואילו למושבים 16,000 יחידות השתתפות בלבד. "זהו עיוות היסטורי מהותי בן המגזרים, שמחייב מחשבה ותיקון", אומר בן דוד.

 

עוד טוענים בתנועת המושבים, כי בימים שלפני ועידת תנובה במרס 2007, אשר בה הוחלט על מכירת השליטה, הוכנסו לחברות שלושה קיבוצים צעירים יחסית - רביד, נווה חריף וקדרים – אשר מעולם לא היו חברים בתנובה, וזהו מעשה שלא ייעשה וצעד לא שקוף אצל מקבלי ההחלטות. "היעלה על הדעת, כי קיבוץ שאין בו פעילות חקלאית ומתגוררות בו מעט משפחות יקבל כתוצאה מהמהלך הנ"ל מיליוני שקלים במחטף של הדקה התשעים, ואילו מושבים כדוגמת מושב אביבים שעל גבול הצפון, שבו מתגוררות עשרות משפחות המשווקות ביצים לתנובה לאורך יותר מחמישים שנה, לא יקבל את חלקו בתנובה?" שואלים בתנועת המושבים.  

 

לדבריו, חלק מהמושבים הוצאו מתנובה, כיוון שהפסיקו לשווק דרכה, כמו למשל מושב חצב, שנאלץ להתמודד על זכות הבעלות בבית המשפט העליון. לעומת זה, יש קיבוצים שמזמן הפסיקו לשווק לתנובה ואפילו הקימו חברות ותאגידים שמתחרים בתנובה, ולא הוצאו ממנה. בעת חלוקת כספי המכירה של מניות תנובה, הפרישו הקיבוצים והמושבים בעלי תנובה סכום המיועד לתביעות יישובים ביחס לבעלות. לטענת תנועת המושבים, לרוב המושבים הטוענים כעת לחברות יש בסיס טיעון חזק יותר מאשר לשלושת הקיבוצים שצורפו, ולכן אין סיבה לא להכלילם כחברים בתנובה.

 

"המושבים מעולם לא פעלו ולא פועלים להוציא קיבוץ מחברותו בתנובה. לפיכך, כדאי לסיים בכבוד ובהגינות את תולדות השותפות המפוארת של המושבים ושל הקיבוצים בתנובה. הכרה ב-45 המושבים תעשה צדק בין חברי תנובה ובהתיישבות כולה", אומרים בתנועת המושבים. 

 

בתנועה הקיבוצית מגיבים ואמרים, כי שאלת חברותם של שלושת הקיבוצים המוזכרים בתנובה, נדונה בבוררות על ידי  המושבניק גדליה גל, והוא אשר החליט לצרפם כחברים, החלטה שקיבלה אישור של בית משפט.  בנוסף לכך, בשל רגישות הנושא, הציעה התנועה הקיבוצית, כי היא תפצה את הקיבוצים הטוענים לחברות בתנובה,  ובמקביל תפצה תנועת המושבעים את הטוענים מצדה, אך בתנועת המושבים לא הייתה נכונות למהלך כזה.  "לא היה שום דבר לא שקוף או לא תקין בקבלת שלושת הקיבוצים לתנובה", אומרים בתנועה הקיבוצית.
 

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים