נדחתה תביעה של המינהל נגד פרוד - הקיבוץ ימשיך להפעיל בתי קיט

21.2.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

נדחתה תביעה של המינהל נגד פרוד

יעקב לזר

הקיבוץ יוכל להמשיך להפעיל בתי קיט בתחומו

 

תביעה של מינהל מקרקעי ישראל נגד קיבוץ פרוד, כי הקיבוץ יימנע מלהפעיל בתי קיט הנמצאים בתחומו, נדחתה בבית משפט השלום קריות. המינהל טען, כי הקיבוץ מפעיל בתי נופש בניגוד להוראות החוזה המשולש ("חוזה משבצת תלת-צדדי, בין ממ"י, הקיבוץ והסוכנות היהודית), כי הקיבוץ פנה להסדרת רישום של 32 דירות קיט, וממ"י אישר זאת בכפוף לתשלום דמי חכירה של 46,800 שקל. דמי החכירה לא שולמו, והקיבוץ המשיך להפעיל את בתי הקיט חרף התראות שנשלחו אליו. 

 

הקיבוץ, באמצעות עו"ד ארנון מילר, הציג ראיות לכך שבתי הקיט בפרוד מופעלים משנת 1991, וכי מדובר בשימוש בדירות קיימות ולא בהקמת מבנים חדשים. הוא טען, כי למעשה, דרש ממ"י מהקיבוץ סכום של 500,000 שקל לצורך רישום בתי הקיט וקנס אותו "ללא טעם". עוד טען הקיבוץ, כי זכותו לקבל מממ"י חוזה חכירה לדורות, אשר לא נחתם רק בשל סחבת מצד ממ"י, וכי יש להחיל עליו את הוראות חוזה החכירה, שלפיו קיימת אפשרות להפעיל בתי הבראה ונופש בתחומו.

 

השופט ערן נווה קבע, כי הקיבוץ צודק בטענתו, שעיקר המחלוקת שלו עם מינהל מקרקעי היא כספית, ולא על היתר להפעלת דירות קיט, הפועלות במקום שנים רבות. להפסקה של הפעלת דירות הקיט תהיה השלכה כלכלית לא מבוטלת על הקיבוץ, והיא "צעד דראסטי וקשה מן הראוי". מאידך, השימוש באופן זה במקרקעין אינו פוגע בזכויות ממ"י במקום, "על כל פנים לא פגיעה שאי אפשר לרפא על ידי פסיקת דמי שימוש הולמים עבור מלוא תקופת השימוש במקרקעין למטרה זו".

 

התביעה של המינהל נדחתה, אולם, "לשם האיזון", קבע השופט נווה, כי לממ"י שמורה הזכות להגיש נגד פרוד תביעה כספית ולדרוש את מלוא הוצאות השימוש המגיעות לו, לטענתו. עוד קבע השופט, כי בנסיבות העניין כל צד יישא בהוצאותיו.
 

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים