בקריאה טרומית: כשזוג נפרד, כל אחד יקבל חלקו בזכויות הפנסיה שנצברו בחייהם המשותפים

31.1.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

בקריאה טרומית: בעת פירוד בני זוג, יקבל כל אחד את חלקו בזכויות הפנסיה שנצברו במהלך חייהם המשותפים

נחמן גלבוע

 

מליאת הכנסת אישרה ביום רביעי שעבר בקריאה טרומית הצעת חוק של חברי הכנסת חיים אורון, מנחם בן-ששון וגדעון סער, המבטיחה כי בעת פירוד בני זוג, יקבל כל אחד את חלקו בזכויות הפנסיה שנצברו במהלך חייהם המשותפים, וזאת על ידי השארת תיק פנסיה עצמאי בידי כל אחד מבני הזוג, שאותו יוכל לנהל ואף להוסיף ולצבור בו זכויות. הצעת החוק נועדה לתקן את המצב הקיים היום, שבו חוקי הפנסיה ממשיכים להתייחס אל הזכויות הנצברות כאל זכויות בלעדיות של העמית, שעל שמו נצברו, דבר המונע מבן הזוג, שאינו רשום כבעל זכויות הפנסיה, להגן על זכויותיו ולממשן. כך, העמית, שהינו בעל השליטה המוחלטת בקרן,

 

יכול לגרום לפגיעה ולהקטנת הזכויות שנצברו, ללא ידיעת בן הזוג שאינו רשום, ואף למשוך שלא כדין כספים השייכים לבן הזוג שאינו רשום. בנוסף, בן הזוג הרשום כעמית נהנה תמיד מהכספים ומהזכויות שנצברו, ואילו בן הזוג שאינו רשום תלוי בחסדיו ובחסדי קרן הפנסיה. "הצעת החוק מתקנת עוול שנגרם לנשים פרודות וגרושות", אמר ח"כ אורון, "שצבירת זכויות הפנסיה שלהן נמוכה בהרבה מזו של גברים, והן נותרו לעתים קרובות, לעת זקנה, ללא מקורות פרנסה". הצעת החוק היא פרי יוזמה של ארגון נעמת ושל עמותת גרנית.

 

במקביל, אושרה באותו יום בקריאה טרומית, ברוב גדול (23 בעד, 5 נגד), הצעת חוק דומה שהוגשה על ידי ח"כ אורית נוקד. הצעתה של נוקד, בדבר חלוקת זכויות הפנסיה בין בני הזוג, הוגשה בעבר אך לא קודמה, וביום רביעי שעבר היא הוצמדה להצעת החוק של חברי הכנסת אורון, בן שושן וסער, והועברה יחד איתה לוועדה. "חוק זה חיוני", אומרת נוקד, "הן משום שמדובר בתיקון עוול, והן משום שכנסת ישראל חייבת לתת מענה למצוקות האזרחים, ולא לסמוך על כך שהרשות השופטת תעשה זאת במקומה".
 

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים