ניצחון למזכירים במועצה: הצעת התקציב התקבלה כלשונה

24.1.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

ניצחון למזכירים במועצה: הצעת התקציב התקבלה כלשונה

נחמן גלבוע

 

193 קיבוצים שילמו ב-2007 את מסיהם לתנועה. אחיק ברלוי: אסור לכלול בתקציב הקרן לאחריות חברתית את 5.5 מיליוני השקלים. הנושא לא אושר בכל הארגונים

 

קבוצת החברים, שהציעה להגדיל את תקציב התנועה במיליון וחצי שקל, תפנה בקרוב לקיבוצי התנועה בניסיון לגייס באופן עצמאי את הכספים למטרות שגובשו על ידה. כך מסר רכז המטה השיתופי, אלישע שפירא, בתגובה לדחיית הבקשה במועצת התנועה הקיבוצית ברוב של 49 מול 28. "אני מעודד מהעובדה, שיותר משליש תמכו בהצעה, למרות שמזכירי התנועה התייצבו נגדה", אמר שפירא, "ומצטער על כך שהמזכירים לא תמכו בה, משום שאז היא הייתה מתקבלת ברוב גדול. אני רואה בתוצאות ההצבעה מתן לגיטימציה לפנות ישירות לקיבוצים". ניסיונותיו של שפירא לשכנע את צירי המועצה בנחיצות הפעולות מול העלות הנמוכה ("על מה אנחנו מדברים? פחות מחמישים שקל לחבר"), לא הועילו וההצעה נדחתה.  

 

כזכור, הכוונה הייתה לייעד את הגדלת התקציב לפעילויות חברתיות שונות, ובראשן הקבוצות המשימתיות של תנועות הבוגרים. לפני ההצבעה על הצעתו של שפירא וקבוצת החברים, ניהל דוד דרומלביץ מרמת רחל קרב מאסף על הצעתו לדחות את ההצבעה על תקציב מזכירות התנועה, עד שיתקיים דיון בדוח מבקרת התנועה לשעבר, עליזה בורנשטיין, שבו הוצע לצמצם את מערך הדוברות. הצעתו של דרומלביץ לא הועלתה להצבעה, מכיוון שעל פי התקנון רשאים רק שישה קיבוצים או המזכירות להעלות נושאים לסדר היום. לכן הוא התעקש, שלפחות תנוהל ספירה בעת ההצבעה על תקציב התנועה. בהצבעה ראשונה קבע יו"ר הישיבה, כי התקציב בסך 33 מיליון שקל התקבל ברוב קולות מול 19 מתנגדים. בעקבות ההתעקשות של דרומלביץ נערכה ספירה, והתקציב אושר ברוב של 71 תומכים מול 18 מתנגדים.    

 

מזכיר התנועה, גברי ברגיל, נימק את דחיית ההצעה ששפירא עמד בראשה בכך שהתקציב מתוח ויש בו בפעם הראשונה תוספת של 5.5 מיליוני שקלים ללהקות ולתנועות הנוער ממיסוי עקיף דרך הארגונים הכלכליים שעדיין צריך לגייס. הוא הוסיף, כי מזכירות התנועה תומכת בהגדלת המכסה של מתנדבי שנת השירות, אך מתנגדת להוספת פעיל לאגף המשימות ולפריצת התקציב. לדבריו, המזכירות תמצא עד מרס הקרוב פתרון מוסכם לנושא עם האגף. גזבר התנועה, אפרים שפירא, ציין כי ב-2007 שילמו 193 קיבוצים את מסיהם לתנועה, ועם חלקם מתנהלים מגעים לתשלום המס בקרוב. לדבריו, תגיע הגבייה ל-91% מ-18 מיליוני השקלים שתוכננו להיגבות, בהנחה שקיימים כעשרים עד שלושים קיבוצים, שלא ישלמו כעת את מסיהם בשל מצבם הקשה. שפירא הוסיף, שחוסר במקורות חוץ בסכום של חמישה מיליון שקלים בתקציב 2007 כוסה על ידי תנועות האם, תק"ם וקבה"א, והחוב לא יוחזר להן עד שיגויסו המקורות המובטחים.

 

יעלה גרנות משובל העלתה את דרישתה, שהוגשה בכתב למזכירות, לעבור לגביית מסים פרוגרסיבית על פי מצבו הכלכלי של כל קיבוץ. אחיק ברלוי ממשקי הגליל העליון טען, כי אסור לכלול בתקציב הקרן לאחריות חברתית את חמישה וחצי מיליוני השקלים, שהוסכם עליהם בארגונים האזוריים, והציע לעשות זאת רק לאחר שהנושא יאושר בכל הארגונים והכסף אכן יועבר. מזכיר התנועה, ולוולה שור, הודיע בדברי הסיכום, כי הוא מתנגד נחרצות למגמה להפוך את התנועה לארגון בעל מטה מצומצם, ויש בדעתו לפעול להמשך פעילותן של תנועות הנוער והלהקות.

 

בישיבת המועצה אושרה גם ההצעה של צוות ערבות הדדית, הנוגעת לאוכלוסיית הגמלאים בקיבוצים המתחדשים, ומבוססת על תקנות הערבות ההדדית שנכנסו לתוקף בינואר 2006. על פי ההצעה, גובה הגמלה, נכון לינואר 2008, לא יפחת מ-2,542 שקל, שהוא סכום הקצבה המלאה שמקבל עוזב קיבוץ. לאחר שההצעה הוצגה על ידי ראש אגף החברה, רבקה וילנד, טענו מספר חברים, בהם דב פלג מסער ובועז אפלל מיפתח, כי היא אינה הוגנת, וכי יש להקים ועדה מקצועית שתקבע נוסחה לחישוב גובה הגמלה לחבר הקיבוץ.

הצעת הצוות התנועתי אושרה ברוב קולות. 

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים