הושג הסדר מחיקת חובות ברגבים

24.1.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

הושג הסדר מחיקת חובות ברגבים

יעקב לזר

 
השלמת עסקת המכירה של מניות תנובה, אפשרה לסיים הסדר חובות לגבי קיבוץ רגבים, שבשנים האחרונות היה מצוי בקשיים כלכליים, ולא הצליח לפרוע את חובותיו. ההסכם נערך בין מטה הסדר הקיבוצים, ארגון גרנות ובסיוע קרן קמ"ע שנתנה ערבויות לחלק מהסכום המעורב בעסקה. במסגרת ההסדר ימחק בנק הפועלים לקיבוץ חוב של מיליון וחצי שקל (כ-11% מהחוב), הבנק יקבל במזומן 7.5 מיליון שקל, וסכום נוסף של כ-4.4 מיליון שקל יושאר כהלוואה לבנק לשש שנים. מקורות המימון לביצוע ההסדר הם מיליון שקל הון עצמי של הקיבוץ, ועוד 6.5 מיליון שקל הלוואה מגרנות, שתשולם מהרווחים השנתיים של הקיבוץ ללא מגבלת זמן. עוד סוכם, כי קמ"ע תעמיד ערבות לבנק הפועלים של 2.2 מיליון שקל כנגד החוב הפתוח לאחר ההסדר, וכן יושת שעבוד צף על השכונה החדשה הנבנית בקיבוץ. במסגרת ההסדר ימומשו יחידות ההשתתפות בתנובה.

 

קיבוץ רגבים נמצא בהרי מנשה, בתחום המועצה האזורית מנשה. יש בו 280 חברים, ומקורות ההכנסה העיקריים שלו הם עבודות חוץ וענפי חקלאות, בעיקר גידול אבוקדו לייצוא ורפת. ההסדר ישפר את היציבות הפיננסית של הקיבוץ ויאפשר לו לצאת לדרך חדשה. על פי נתונים שנמסרו על ידי התנועה הקיבוצית, בעקבות עסקת תנובה, אפשר יהיה לסגור כבר בשנה הקרובה כעשרים הסדרים פרטניים עם קיבוצים חלשים.

 

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים