הצעת חוק: יוכפל העונש המרבי על גניבות חקלאיות
24.1.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

הצעת חוק: יוכפל העונש המרבי על גניבות חקלאיות

נחמן גלבוע

הצעת חוק מחמירה למאבק בגניבות חקלאיות הונחה על שולחן הכנסת על ידי חברי הכנסת, דוד רותם (ישראל ביתנו), שי חרמש (קדימה) ואורית נוקד (עבודה), בסיוע מקצועי של התאחדות חקלאי ישראל. על ההצעה חתמו בסך הכול 31 חברי כנסת, והיא הועברה לוועדת השרים לחקיקה לקביעת עמדת הממשלה ביחס אליה.

 

על פי הצעת החוק, יוכפל העונש המקסימלי על פשיעה חקלאית לשבע שנים, במקום שלוש עד ארבע שנים כיום. הצעת החוק יוצרת הגדרה רחבה, שלא הייתה קיימת עד כה בחוק העונשין לגבי פשיעה חקלאית, כולל גניבת ציוד חקלאי, בעלי חיים ויבול חקלאי, וזאת על מנת לייחד את הפשיעה החקלאית מהפשיעה הרגילה. כן מטפלת הצעת החוק בהשחתת שדות חקלאיים, חממות וציוד, שמטרתה להתיש את החקלאי ולגרום לו להפסיק את עיסוקו - תופעה שמתרחשת באזורים רבים בארץ.

 

לפי ההצעה, יוחמר הטיפול במסייעים לגנבים, שמהווים נדבך מרכזי במנגנון שמאפשר את הגניבות החקלאיות. על פי ההצעה, כל אדם - שמחזיק או משנע תוצרת חקלאית ללא האישורים או התעודות הנדרשות מטעם הרשויות המוסמכות - ייחשב כמי שידע שהוא מחזיק רכוש גנוב. חקיקה זו תשים קץ למצב שבו מחזיקי רכוש גנוב "מיתממים" לאחר תפיסתם. עוד קובעת הצעת החוק, שבתי משפט יוסמכו לפסוק לחקלאים שפגעו פיצויים ללא הערכת נזק. כיום, נדרש החקלאי להוכיח את הנזק שנגרם לו בהליך ממושך ומתיש שמעכב את ההליך הפלילי כולו. פסיקת הפיצויים תהיה כלי הרתעה נוסף בפני החקלאים. הצעת החוק הוכנה לאחר עבודת מטה של יוסטה בלייר, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, ועו"ד עידן אבוהב, המעניק ייעוץ משפטי להתאחדות בנושא ההתמודדות עם גניבות חקלאיות, ובהתייעצות עם מזכירי ארגוני המגדלים. במסגרת עבודת ההכנה אותרו נקודות התורפה בחקיקה הקיימת, שאינן מאפשרות למערכת החוק להתמודד כראוי עם מכת הגניבות. 

 

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים