עסקת תנובה - סיכומים קיבוציים

17.1.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

עסקת תנובה - סיכומים קיבוציים

יעקב לזר

.

בזכות כספי תנובה ייערכו בשנה הקרובה 20 הסדרים פרטניים לקיבוצים החלשים ביותר, ולקיבוצים אחרים תתאפשר יציאה למרחב. למדינה ולבנקים העבירו הקיבוצים חצי מיליארד שקל

 

ההיקף של עסקת מכירת מניות תנובה עבור הקיבוצים מסתכם ב-500 מיליון דולר. למעלה מ-100 מיליון דולר הוחזרו למדינה ולבנקים במסגרת סעיף עזרה הדדית בהסדר הקיבוצים (25% מכספי התמורות), כ-200 מיליון דולר מומשו על ידי הקיבוצים, ואחזקות בשווי של כ-200 מיליון דולר נשארו בחברה דרך תאגיד שנבנה לצורך כך, ובו נמצאים בעיקר הארגונים האזוריים. בסך הכול, מימשו הקיבוצים כ-800 מיליון שקל בעסקה,  בעיקר להחזר חובות ולפנסיה - בצורה ישירה לקרנות חברי הקיבוץ, או עקיפה באמצעות החזר חוב ושחרור מקור פנוי אחר להפקדה בקרנות. הנתונים הללו נמסרו על ידי מנהל אגף הכלכלה בתנועה הקיבוצית, דורון סט .

 

"לחלק לא מבוטל מהקיבוצים, שמימשו את אחזקותיהם, אפשרה עסקת תנובה יציאה למרחב" אומר סט, "לחלשים ביותר נתנו התייחסות מיוחדת, כי זיהינו שיש פה אפשרות לקצר טווח לסיום ההסדר עבורם." מכירת האחזקות בתנובה תאפשר להוציא לפועל כבר בשנה הקרובה כ-20 הסדרים פרטניים לקיבוצים החלשים. "אחת המשימות הכבדות ביותר הייתה החזרת 25% ממניות הקיבוצים בתנובה", אומר סט. "רבים באוצר ובמערכת הבנקאית לא האמינו שנצליח, היו שאמרו שנתחמק, אולם בסופו של דבר עמדנו בהבטחה והבאנו הסכמה מכל הקיבוצים. מדובר בסכום אדיר של כחצי מיליארד שקל, שהוחזרו למדינה ולבנקים. אם לא היינו מצליחים להביא את הסכום, העיסקה לא הייתה נסגרת. יתר על כן, אני לא בטוח שזאת הפעם האחרונה שנזדקק לעזרת המדינה, וחשוב שיידעו שאנחנו מקיימים הסכם בראייה עתידית."

 

הישג נוסף בהסכם עם הבנקים הוא שחרור "שטח המחנה" הקיבוצי משעבוד, ושחרור התלות במערכת הבנקאית לענייני שיכון ושיוך דירות. כמו כן, נחתם הסכם הסדר חובות עם הסוכנות היהודית, לגבי חובותיהם של 45 קיבוצים, בעיקר מהערבה, מהנגב ומהגליל. במסגרת ההסכם ישוחררו הקיבוצים מ"חוזה משולש" עם ממ"י ועם הסוכנות היהודית - עובדה שתאפשר להם חתימת חוזה לדורות. החוב של הקיבוצים הללו היה כ-280 מיליון שקל, הסוכנות היהודית מחקה  49% מממנו, והקיבוצים והתנועה שילמו לסוכנות כ-70 מיליון שקל, כך שנותר לשלם עוד כ-60 מיליון שקל.

 

סט מציין, כי עד היום כל המחילות שנעשו על ידי הסוכנות היהודית, כולל מחילת חוב לקיבוצים בעוטף עזה, לא הוחלו על "חוזה התיישבות", ולסוכנות נותרו זכויות בקרקע הקיבוץ. על פי ההסכם, כל קיבוץ שישלים את חובו, ישוחרר מיידית מ"חוזה התיישבות", ואם בתוך שנה ישולמו 90% מכלל החוב שנותר, ישוחררו כל הקיבוצים מ"חוזה התיישבות", כולל קיבוצים שקיבלו בעבר מחילה על חובם, מה שיעניק לקיבוצים הללו שחרורו מוחלט מהתלות בהסכמת הסוכנות לכל מהלך קרקעי שירצו לבצע.

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים