בנתיב הל"ה קולטים 35 משפחות חדשות, שיבנו בתים בתוך הקו הכחול

17.1.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

בנתיב הל"ה קולטים 35 משפחות חדשות, שיבנו בתים בתוך הקו הכחול

נחמן גלבוע

חברי קיבוץ נתיב הל"ה, שבעמק האלה, החליטו לקבל לחברות בקיבוץ 35 משפחות חדשות. קבלת המשפחות החדשות מתקיימת בדיוק 60 שנה אחרי של"ה (35) לוחמים מהפלמ"ח והחי"ש נפלו בקרב, סמוך למיקום הקיבוץ היום, בדרכם לסייע ליישובי גוש עציון. קיבוץ נתיב הל"ה הוקם לזכרם של הלוחמים. ניב ויזל, חבר הקיבוץ ופעיל המטה לצמיחה דמוגרפית של התנועה הקיבוצית, שהוביל את מהלך הקליטה, מספר כי 35 המשפחות החדשות יגדילו את אוכלוסיית הקיבוץ ב-25%. הן יבנו את בתיהן החדשים בתוך שטח הקיבוץ, ויממנו מכספם את התשתיות ואת הבנייה של הבית. 

 

קיבוץ נתיב הל"ה הוקם בעמק האלה על ידי יוצאי פלוגה ד' של חטיבת יפתח בפלמ"ח, שבסיום מלחמת העצמאות עלו להתיישב בעמק הנטוש מיושביו. יום העלייה לקרקע צוין ב-16 באוגוסט, 1949. בתחילה נקרא הקיבוץ "פלד", לציון "פלוגה ד'", ובהמשך הוסב השם לנתיב הל"ה, על שם ל"ה הלוחמים ממחלקת ההר של הפלמ"ח, שכאשר חשו לעזרת גוש עציון הנצור במלחמת העצמאות, נפלו עד האחרון בהם. אוכלוסיית הקיבוץ מונה 600 נפשות. פרנסת הקיבוץ נסמכת על מספר נדבכים: תעשייה, ענפי חקלאות (גידולי שדה, רפת, לול) ועסקי יזמות זעירה של חברים. בשלוש השנים האחרונות קלט הקיבוץ 32 חברים חדשים, וזאת לאחר חידוש של מהלך הקליטה שהופסק למספר שנים.

 

הקיבוץ - שעבר שינוי מבני לפני שלוש שנים, ומתנהל על פי מודל התפרנסות של רשת ביטחון - ביצע הפרטה של מוצרי צריכה וחלק משירותי הרווחה, הנהיג חלוקת משכורות מדורגת בין החברים על פי תפקיד ומאמץ, וכיום משלים מהלך של שיוך דירות לחברים, אבל בו בזמן שומר על מסגרת ערבות הדדית בתחומי בריאות, סיעוד, צרכים מיוחדים, חינוך ופנסיה.

 

מהתנועה הקיבוצית נמסר, כי נתיב הל"ה מצטרף לקיבוצים רבים, שחזרו לקלוט חברים חדשים בשנתיים האחרונות. ב-2007 דיווחו עשרים קיבוצים מופרטים על קליטה של מעל עשרה חברים חדשים. שבעים קיבוצים שיתופיים קלטו בממוצע חמישה חברים חדשים באותה שנה.

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים