סקר המכון לחקר הקיבוץ: המעבר לרשת ביטחון ממשיך, אך התמעט

10.1.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

ד"ר שלמה גץ

סקר המכון לחקר הקיבוץ: המעבר לרשת ביטחון ממשיך אך התמעט

נחמן גלבוע

.

המעבר המסיבי ל"רשת ביטחון", שהתחיל בשנת 1999, התמתן בשנתיים האחרונות, אבל לא נפסק

 

כך אומר ד"ר שלמה גץ, מנהל המכון לחקר הקיבוץ וחבר קיבוץ גדות, המנתח את הממצאים בסקר הבוחן את התפלגות הקיבוצים על פי שיטת תגמול לאורך שנים. לדברי גץ, עברו בשנת 2007 שישה קיבוצים שיתופיים לרשת הביטחון, ועוד ארבעה יעברו בראשית שנת 2008. הוא מוסיף, כי בשנה שעברה עבר קיבוץ אחד להתנהלות לפי תקציב משולב, וקיבוץ נוסף צפוי לעשות זאת בשנת 12 .2008 קיבוצים נוספים עסוקים בדיונים לגבי שינוי השיטה, ו-60 קיבוצים שיתופיים אינם עוסקים כלל באפשרות לעבור לשיטה אחרת.

 

המכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה בדק את התפלגות 264 קיבוצים לפי שיטת תגמול-שיתופי, מתחדש-רשת ביטחון, או משולב. הוא כולל את קיבוצי התנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי, אך לא כולל קיבוצים עירוניים וכאלה שעברו סיווג ושוב אינם מוגדרים "קיבוץ".

 

על פי בדיקת המכון, עד סוף שנת 2007 ביצעו 187 קיבוצים שינוי מבני בשיטת התגמול: 171 מתגמלים את חבריהם לפי רשת ביטחון (65% מכלל הקיבוצים), ו-16 (6%) על פי המודל המשולב. 77 מתנהלים על פי המודל השיתופי, והם מהווים 29% מכלל הקיבוצים.

 

"מודל האמצע - המשולב - המונהג כיום ב-16 קיבוצים הולך ומאבד מכוח המשיכה שלו, אומר גץ. בשיא, בשנת 2000, אימצו את השיטה 38 קיבוצים, ומאז מספר הקיבוצים העוברים לרשת הביטחון גדול ממספר הקיבוצים השיתופיים העוברים למודל זה. בשנת 2006 הונהג המודל ב-19 קיבוצים, בשנה שעברה רק ב-16, עוד שלושה יעברו בשנת 2008, ושישה נוספים דנים במעבר לשיטה אחרת.

 

מהתנועה הקיבוצית נמסר, כי במרבית המקרים, קיבוצים ביצעו שינוי אורחות חיים ושיטת תגמול ממקום של משבר כלכלי-חברתי עמוק. כיום, מרבית הקיבוצים - שיתופיים ומתחדשים - התייצבו מהבחינה הכלכלית והדמוגראפית. האתגר הגדול הוא המשך הקיום של מערכות הערבות ההדדית בין החברים בכל הקיבוצים, נושא שלצד העיסוק בצמיחה דמוגראפית, ימשיך לעמוד במרכז סדר היום התנועתי.

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים