היערכות בתנועה הקיבוצית ל"אימוץ" בעת מלחמה של קיבוצי הצפון על ידי קיבוצי המרכזהיערכות בתנועה הקיבוצית ל"אימוץ" בעת מלחמה של קיבוצי הצפון על ידי קיבוצי המרכז

נחמן גלבוע וטל אלמליח


ובמועצה האזורית יואב נערכים מיוזמתם לקליטת משפחות בעת חירום

 

התנועה הקיבוצית השלימה גיבוש רשימה, שבה מצוותים קיבוצי הצפון הנמצאים בטווח איום הטילים לקיבוצים במרכז, בשרון בשפלה ובנגב. הציוות נעשה כחלק מהפקת לקחי מלחמת לבנון השנייה, ומתוך רצון להיות ערוכים לכל מציאות שעלולה להתרחש על המדינה.

 

את הרשימה גיבש אגף רכזים-מלווי קיבוצים, והיא מתבססת על חיבורים מוצלחים שהתבצעו בשעת מבחן בעת מלחמת לבנון האחרונה, שבה פונו חברים בקיבוצים בגליל עליון ובגליל מערבי לאירוח ולשהות בקיבוצים בשאר אזורי הארץ. ציוותים נוספים סוכמו בשבועות האחרונים בהסכמת הקיבוץ הקולט והנקלט. ברשימת המתפנים נמצאים 67 קיבוצים מהגליל העליון, מהגליל המערבי, מאזור משגב ומרמת הגולן, כשכל אחד מהם מצוות לקיבוץ או למספר קיבוצים קולטים במרכז הארץ או בדרומה. במספר מקרים קיים בין הקיבוצים קשר עסקי כמו בין יפתח בצפון לחצרים בדרום, במקרים אחרים קיים קשר של תנועות האם, התק"ם והקבה"א, אך קיימים גם קשרים החוצים תנועות אלו. כך לדוגמה, יקלטו באליפז את חולתה, בגעש את מחניים, בגבעת חיים איחוד את להבות הבשן ובנחשולים את שדה נחמיה.

 

רשימת הקיבוצים מתפרסמת כאשר בשבועות האחרונים גוברים הקולות בקרב גורמי מודיעין המזהירים מפני התלקחות צבאית מחודשת, שתתרחש בקיץ בגזרה הצפונית של ישראל. מזכירי התנועה הקיבוצית זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל אמרו כי "חיבור בין קיבוצי חזית ועורף בעת חירום ביטחונית הוא סממן נוסף לערבות הדדית שקיימת בין הקיבוצים". פעילות נוספת שהושלמה לאחרונה על ידי עמרם לוטן מאגף רכזים-מלווי קיבוצים ובשיתוף אגפים נוספים בתנועה, היא עדכון המידע ב"תיק חירום יישובי" המצוי בכל קיבוץ ונשלף בעת חירום. בתיק מידע מפורט על תפקיד ממלאי התפקידים בקיבוץ בעת חירום. נוהלי העבודה מתייחסים בין היתר לטיפול בקשישים, בסיעודיים, בילדים ונוער, תפקידי צוות הביטחון, כיבוי אש, שמירה ותפעול המקלטים.

 

ההיערכות למלחמה הבאה אינה נחלת התנועה הקיבוצית בלבד. במועצה האזורית יואב הפיקו לקחים, ונערכים מיוזמתם לקליטת תושבי הצפון בשעת חירום, לאחר ההתנסות באירוחם של כ-1,500 איש ביישובי המועצה האזורית יואב בעת המלחמה. לדברי ראש המועצה רני טריינין, קליטתם של אנשים אלה הייתה אמנם מהירה ויעילה, אך התבצעה תוך אלתורים רבים, וכדי למנוע הישנותם של אלתורים אלה הוחלט במועצה להפיק את הלקחים המתאימים, להיערך כבר היום לשעת חירום דומה - ולהכין מראש תשתית קליטה מורחבת.

 

לדברי טריינין, תוכל התשתית שתוכן לקלוט גם תושבי אזורים אחרים בארץ, אם ייקלעו למצב מלחמה דומה לזה ששרר בצפון. "אם כל המועצות האזוריות בארץ ייערכו בעוד מועד", אומר טריינין, "נביא לכך שהשלטון המקומי, כזרוע של השלטון המרכזי, הוא שידאג לנזקקים ולא מיני גבירים עתירי ממון".

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים