חשש לקיצוץ ולסגירה היחידה לקידום נשים - בתנועה הקיבוציתסמדר סיני

חשש לקיצוץ ולסגירה של היחידה לקידום נשים

נחמן גלבוע


 

סיני: אנו בשום אופן לא יכולות להסכים לעניין

 

מסקנות הוועדה שהוגשו לפני כשבועיים למזכירים גברי ברגיל וולוולה שור ולמנהלת היחידה לקידום נשים סמדר סיני, כוללות המלצה לקיצוץ היקף המשרה של העומדת בראש היחידה לקידום נשים ממשרה מלאה לחצי משרה, הכפפת היחידה לאגף חברה, ושילוב ניהול היחידה עם חצי משרה בתחום אחר באגף החברה לאחר סיום הקדנציה של סיני ב-2008. בעקבות כך התכנסו נציגות מועצת הנשים של התנועה הקיבוצית ביום ראשון, והחליטו לדחות את מסקנות הוועדה התנועתית שמינו מזכירי התנועה לבדוק את הגדרת התפקיד של מנהלת היחידה, ועקב כך היקף המשרה והמבנה הארגוני של היחידה.

 

ועדת הבדיקה בראשות רכז מטה כוח אדם בתנועה יוסי בן שאול ובהשתתפות רכזת מחלקת התרבות פאולה גלוזמן וצביקה מזרחי מהמכון לייעוץ ארגוני, מונתה על ידי המזכירים בעקבות דו"ח מבקרת התנועה עליזה בורשטיין, שעסק ביחידה לקידום נשים.

 

בדו"ח המבקרת נאמר שאין הגדרה מדויקת ליחידה, מטרותיה אינן ברורות, ואין עליה פיקוח. יצוין כי היחידה הוקמה כיחידת מטה הכפופה למזכירים בלבד, כדי להדגיש את חשיבות נושא קידום הנשים בתנועה הקיבוצית. זאת בדומה ליחידות דומות הפועלות במסגרת רשויות מקומיות.

 

"מועצת הנשים דוחה את מסקנות ועדת הבדיקה", אומרת סיני, "כי פירוש המסקנות האלו הוא סגירתה של היחידה, וזאת בשעה שכל העולם עוסק בקידום נשים ובהבאתן לבמה הציבורית. לזה אנחנו בשום אופן לא יכולות להסכים. זו יחידה מיוחדת שיש לה תפקיד מיוחד. היא חוצה את כל אגפי התנועה ומחלקותיה, ולכן היא לא יכולה להיות עוד מחלקה באגף החברה. תפקידה של היחידה הוא לא לתת שירותים, אלא לעורר מודעות ולהעלות נושאים על סדר היום".

 

ביום ראשון נפגשה סיני עם מזכירי התנועה להצגת השגותיה על מסקנות הצוות, אך נאמר לה שהם עדיין לא נפגשו עם ועדת הבדיקה, ולא סיכמו בינם לבין עצמם אם לאמץ את מסקנות הדו"ח. בן שאול אומר בתגובה שעד שהמזכירים לא יגבשו עמדה בנוגע למסקנות, אין בדעתו להתייחס לנושא. במקביל כבר הודיעה מועצת הנשים שהיא מבקשת להיפגש עם המזכירים, כדי להציג בפניהם את ההשגות על מסקנות הצוות. בימים אלה ממתינים ביחידה לקידום נשים להחלטת המזכירים בעקבות קבלת הדו"ח.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים