דאגה לקשישים בתדריך לשעת חירום בקיבוצים - הכנת התדריך הוא שיתוף פעולה של אגפי רכזים, חברה וכלכלה בתנועה הקיבוצית כלקח בעקבות מלחמת לבנון השנייהדאגה לקשישים בתדריך לשעת חירום בקיבוצים

נחמן גלבוע


בראשית השבוע הושלם עדכונו של תיק תדריך מקיף ל"צוות חירום יישובי" (צח"י) הקיים בכל יישוב ואמור להיות מופעל בעת חירום. הכנת תדריך תיק החירום היא שיתוף פעולה של אגפי רכזים, חברה  כלכלה בתנועה הקיבוצית, והוא הוכן כלקח בעקבות מלחמת לבנון השנייה, שבה הומחש הצורך בנהלים ברורים של הפעלת קיבוץ בעת חירום, ובקיום תרגולות שייתנו מענה למציאות שבה חברים רבים נאלצים להתפנות למקום בטוח (בעיקר נשים וילדים), והנותרים שנדרשים להישאר ולדאוג לתפעול המשק. עמרם לוטן שהכין את התדריך מטעם אגף הרכזים, אומר כי המידע לתדריך נאסף מיישובי ה"קו הראשון". לדבריו, התדריך המעודכן אינו בא להחליף את החשיבה הנכונה והשכל הישר של האנשים בשטח, אלא לסייע בהתארגנות ראשונית. "גם יישובים אשר אינם בחזית יוכלו למצוא בו שימוש, ולברור מתוכו את החומר הרלוונטי להם".

 

בתדריך שיישלח למזכירויות כל הקיבוצים, מידע והנחיות להפעלת צוות החירום - איושו וסמכויותיו, דרכי הספקת מזון, קשר עם גורמי הצבא, הפעלת מוקד לשעת חירום, מיגון ופינוי, הכנת מקלטים – ניקיונם ואחזקתם, הפעלת מערכת החינוך ופינוי ילדים לפי הצורך. תחום מרכזי נוסף הוא רווחה ודאגה לקשישים - בתדריך הנחיות להפעלת הבית הסיעודי, למעקב אחר הקשישים בבתיהם, למינוי צוות מסייע להעברת קשישים למרחבים מוגנים, לפינוי והוצאה לאוורור לפי היכולת והצורך ולקשר עם עובדים סוציאלים. גם נושא התקשורת הפנימית מפורט בהרחבה בתדריך - המחברים ממליצים בו על מדיניות של "דלת פתוחה", פרסום דפי קשר, דרכי העברת הודעות לאוכלוסייה, תפעול מערכת כריזה ואזעקות, ושימוש באמצעי המהיר ביותר -  שליחת הודעות SMS לחברים בשעת צורך.

 

מידע נוסף מתייחס לקבלת אישור גורמי הצבא להפעלת הענפים, מתן מענה בטיחותי לענפים, דאגה לעובדים הזרים, הפעלת צוותי חירום - כיתת כוננות, צוות כיבוי אש, צוות פינוי נפגעים וטיפול בפצועים, צוות חינוך, צוות הפעלת המערכת היצרנית, הפעלת המרפאה, שמירת מלאי תרופות, פינוי חולים וזיהוי מצוקות באוכלוסייה. הפרק האחרון בתדריך דן ב"יום שאחרי", באומדן הנזקים, במינוי איש קשר מול אנשי מס רכוש ומול השמאים, בנוהל תשלומים לעובדים ובנוהל גביית מסים. מזכירי התנועה הקיבוצית זאב שור (ולוולה) וגברי ברגיל אמרו כי הכנת התדריך לעת חירום היא שלב נוסף בהפקת לקחים ובהיערכות מקדימה לאחר מלחמת לבנון השנייה.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים