איחוד מנגנון התנועה דרך תאגידים משותפיםאיחוד מנגנון התנועה

דרך תאגידים משותפים

נחמן גלבוע


המגמה: החל בינואר 2007 לתת את שכרם של כל פעילי התנועה מתאגיד אחד

 

תאגידים חדשים בבעלות התנועה הקיבוצית, שדרכם ייגבו מסי הקיבוצים וישולמו משכורות פעילי התנועה הקיבוצית, יוקמו במהלך החודשיים הקרובים. התאגידים החדשים יקלטו את המסים שייגבו החל ב-1 בינואר 2007 דרך הארגונים האזוריים, ויהיו אחראים לבצע את הנפקת תלושי השכר לפעילים החל בחודש זה.

 

הקמת התאגידים היא השלב הראשון בנייר עבודה שהכינו ראש האגף הכלכלי בתנועה דורון סט וראש המחלקה משפטית עו"ד מיכי דרורי, ואושר בסוף השבוע עבר על ידי צוות ההיגוי התנועתי לאיחוד הנכסים, הכולל את גיורא מסד, חגי מירום, גברי ברגיל, ולוולה שור, מיכי דרורי ודורון סט. מטרת הפגישה הייתה לאשר את תוכנית העבודה לקידום איחוד הנכסים בהתאם להחלטות הוועידה.

 

השלב השני בתוכנית הוא שכירת יועץ ארגוני, שיסייע בבניית המבנה הניהולי של ניהול הנכסים, הנהלת החשבונות וגזברות התנועה הקיבוצית. נושא הנהלת החשבונות וגזברות התנועה נחשב לנושא רגיש, משום שמדובר בהחלפת שני הגזברים המכהנים וקבלת החלטות בנוגע לעובדים ותיקים בהנהלות החשבונות.

 

מזכירי התנועה עדיין לא קיבלו החלטה על המועד להכנסת גזבר חדש שינהל את תקציב התנועה הקיבוצית, והיועץ יצטרך להמליץ להם גם בנושא זה.

 

השלב השלישי והסופי יהיה איחוד הנכסים בפועל. בישיבה סוכם שדרורי וסט ייערכו בעזרת אנשי המקצוע להקמה מהירה של התאגידים החדשים, ובמקביל יחפשו יועץ ארגוני שייכנס לעבודה בזמן הקרוב. הצוותים המקצועיים של התנועה כבר החלו לפעול בנושא איחוד הנכסים בפועל. בישיבת צוות ההיגוי גם הוחלט לבדוק את האפשרות לבנות תקציב תנועתי אחד כבר מינואר 2007, שייכללו בו כל הגופים הציבוריים של התק"ם והקבה"א, מתוך כוונה שכל פעילי התנועה יקבלו את שכרם מתאגיד אחד ולא יעברו מתאגיד אחד לאחר באמצע השנה. הנושא הזה ייבדק על ידי אגף הכלכלה ומזכירי התנועה עם המחלקה המשפטית וגזברי התנועות.

 

בישיבת צוות ההיגוי לא הועלתה האפשרות לאיחוד העיתונים התנועתיים. הנחת העבודה של צוות ההיגוי הייתה שנושא איחוד הנכסים עם שינוי שיטת גביית המסים והמעבר לתשלום משכורות לפעילים, הוא תהליך מורכב, שלא יאפשר שום עיסוק בנושאים ארגוניים נוספים בשנה הקרובה.

 

היערכות הקבה"א לאור ההחלטות שקיבל צוות היגוי, תידון כבר היום, יום חמישי, בישיבת מזכירות הקבה"א שזומנה לשעות הבוקר. הנושא השני שבו תדון המזכירות יהיה הצעת תנועת השומר הצעיר לקיום חגיגות ה-80 לקבה"א שנוסד ב-1927. בקבה"א בוחנים את הדרך לציון תאריך היסטורי חשוב זה, בלי שהחגיגות יתפרשו כקריאת תיגר על השלמת תהליך איחוד התנועות.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים