קהילה צומחת - הצעה לבניית "הון חברתי" בקיבוץ המתחדש
אתר התרבות

קהילה צומחת

שירה חיים


 

כך נבנה "הון חברתי" בקיבוץ המתחדש * הצעה לסדר

 

יוזמה חדשה משותפת לאגף חברה, למחלקת התרבות ולאיגוד התעשייה הקיבוצית, יוצרת מסגרת לליווי התהליכים של צמיחה קהילתית בקיבוץ.

 

התוכנית המשותפת, הכוללת מרכיבים חברתיים ועסקיים ומכוונת להיות גורם משפיע בתחום שטרם טופל בתנועה - נבנתה על בסיס הידע והניסיון שהביא ניתאי קרן (רבדים) מא.נ.ת. באיגוד התעשייה (שם ביצע תהליכים דומים בקיבוצים מספר), ועל הניסיון שרכשה פאולה גלוזמן (עין-דור) ממטה התרבות, כתוצאה מהיותה יועצת ארגונית ומעבודתה באגף החברה, בנושא בניית קהילה באמצעות תרבות ופיתוח הון חברתי. השניים רואים בתוכנית ייחודית זו, לצמיחה קהילתית-קיבוצית, חשיבות רבה - כדי למנוע מצב שבו, כתוצאה מתהליכים המתרחשים בקיבוצים, יוזנחו ערכי היסוד של הקיבוץ. החזון של "קהילה צומחת" מכיל תשובות למצבים שונים, הנוצרים, למשל, בעת קבלת החלטות כגון: קליטת אוכלוסיות חדשות, פנייה לבניית הרחבה קהילתית, הגדרת תוכן וצורה לשותפויות חדשות. קרן וגלוזמן מצהירים על מטרתם: שגם לאחר השינוי באורחות החיים ימשיך הקיבוץ, במתכונתו החדשה, לתפקד כקיבוץ - כאשר השותפויות החדשות יתבססו בעיקר על הנכסים החברתיים-תרבותיים (מכאן השיתוף בין מטה התרבות לבין איגוד התעשייה). התהליך המוצע הוא, לדבריהם, המפתח לבניית ההון החברתי שמייצר החזון החדש. בתהליך קצר ויעיל, הכולל את כל חברי הקיבוץ, ייבנו חזון ומערכת ערכים משותפים, שעליהם תתבסס התוכנית המעשית לצמיחה הקהילתית הקיבוצית. שלבי פיתוח התוכנית בקיבוץ ילוו על-ידי המחלקות והאגפים השונים בתנועה, בנוסף ליחידה לצמיחה הקהילתית בקיבוץ, ביניהם: המחלקה לצמיחה דמוגרפית, המטה לשיוך דירות וכל מה שיידרש לקיבוץ הספציפי.

 


 


מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים