"חבצלת" מחלקת מלגות - תנועה באכ"א בצה"ל
תנועה באכ"א בצה"ל - "חבצלת" מחלקת מלגות

 


חבצלת מחלקת מלגות

אבל רק לבני הקיבוץ-הארצי

 

"חבצלת" - מוסדות תרבות וחינוך של השומר-הצעיר, מחלקת גם השנה מלגות מטעם הקרן לעידוד היצירה האמנותית. מוזמנים להגיש בקשה חברי ובני קיבוצים מקיבוצי הקיבוץ-הארצי, שאין בידם האמצעים הדרושים להוצאת ספר, לעריכת תערוכה, להפקת יצירה מוזיקלית, סרט או מחזה. כל זאת מתוך האמונה בתרומתה של האמנות ושל האמן לחיי היצירה, לתרבות, לאיכות החיים ולשאר הרוח בחברה הקיבוצית. ניתן להגיש פניות עד 31 בדצמבר 2006 .

 

תנועה באכ"א

 

ראשי התנועה הקיבוצית גיבשו הסכמות עם אכ"א

 

בשבוע שעבר, בפגישה שקיימו מזכירי התנועה הקיבוצית, גברי ברגיל וזאב (ולוולה) שור, עם ראש אכ"א, אלוף אלעזר שטרן, סוכם על שיפור הקשר הקבוע בין צה"ל למחלקת הביטחון של התנועה הקיבוצית. האלוף שטרן שיבח את בני הקיבוצים על המוטיבציה הגבוהה שלהם להתגייס ליחידות קרביות, יותר מבכל מגזר אחר. סוכם על הקמת צוות משותף שימצא דרכים להגדיל את מספר בני הקיבוצים שמתנדבים לקצונה. לגבי הנח"ל אמר האלוף כי אין כוונה לפגוע בגרעיני תנועות הנוער, וכי הוא מבין את הצורך בהגשמה, אך "צריך למצוא פתרון שיענה על צורכי כל הצדדים". גם בנושא זה סוכם להקים צוות משותף. לבקשת המזכירים, תיבדק גם האפשרות לשלב קצינים אנשי קבע במגורים בשכונות הרחבה קהילתית בקיבוצים. השבוע אמור האלוף שטרן להיפגש עם מזכירות אגף המשימות.


 


מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים