איש תנועות הנוער במזכירות לא ישמש כנציג התנועות האחרות



איש תנועות הנוער במזכירות לא ישמש כנציג התנועות האחרות

נחמן גלבוע


בהודעה שמסרו שני מזכירי התנועה הקיבוצית, גברי ברגיל וזאב (ולוולה) שור, על צירוף מזכ"ל אחת מתנועות הנוער למזכירות התנועה ברוטציה, נאמר כי אותו מזכ"ל ייצג במזכירות את שלוש תנועות הנוער (השומר הצעיר, הנוער העובד והלומד, המחנות העולים). יום לאחר ישיבת מועצת התנועה שהחליטה פה אחד לתמוך בהצעה, מבהיר מזכ"ל השומר הצעיר, אייל רייז, המזכ"ל הראשון שצורף למזכירות, כי דברי המזכירים אינם מדויקים. לדבריו בישיבה שהתקיימה שבוע לפני מועצת התנועה שבה נכחו הוא, יואל מרשק, מזכ"ל המחנות העולים, אילן גזית ומזכירי התנועה (מזכ"ל הנוער העובד, פסח האוספטר, נעדר מסיבות אישיות), הייתה הסכמה כי בשאלת המנהיגות והשליחות יש חשיבות גדולה שכל תנועות הנוער יהיו חלק ממזכירות התנועה. "לצד האוטונומיה שנדרשת מתנועת נוער", אומר רייז, "קיימת התפיסה שתנועת נוער היא גם דרך חיים, בעיקר כשהיום תנועות הנוער מחדשות את דרך ההגשמה על ידי תנועת הבוגרים, ולכן חשוב שהתנועות יהיו חלק מהמנהיגות של התנועה הקיבוצית".

 

לאחר שהוסכם בהיבט העקרוני על חשיבות שילובן של תנועות הנוער במזכירות, מציין רייז, הובהר בהיבט הטכני שלא ניתן לצרף את כל המזכ"לים ולכן הוצע שאחד מהם יהיה חבר מזכירות רוטציה, אבל לא כנציג שלוש תנועות הנוער אלא כנציג התנועה שלו בלבד, ובהתאם לנושאים שיעלו על סדר היום תהיה אפשרות לצרף לדיון במזכירות את המזכ"לים האחרים כמשקיפים בעניינים הנוגעים להם.

 

בתשובה לשאלה האם אין כאן ביטוי צורם לחשדנות ולסכסוכים בין תנועות הנוער מול הערכים הנעלים שכולן מחנכות אליהם, טוען רייז כי קיימת שונות בין שלוש התנועות כתוצאה מהשקפת עולם שונה, ולכן הן אינן יכולות להגיע למצב שבו אחת תייצג את כולן. בעוד שבנושא הצדק החברתי הן מסכימות ביניהן, יש שוני רב ביניהן בשאלת הגדרת הציונות. "אני מציע לא לקחת את זה למובן הפוליטי הזול", הוא אומר, "ובטח לא למובן האישי והאנושי. הבג"צים שהוגשו בנפרד על ידי השומר הצעיר ועל ידי המחנות העולים והנוער העובד בטענה למספרים לא מדויקים במפקד, לא היו של תנועה האחת נגד השנייה אלא נגד משרד החינוך. אכן הבג"ץ מקשה על יכולת שיתוף הפעולה בין התנועות כתוצאה מדברים שעולים מתוך העתירה, אבל לא צריך להציג את זה כאילו השומר הצעיר או הנוער העובד הוציאו בג"ץ אחת כנגד השנייה. החלטנו שרק אם נגיע להסכמות מוקדמות בנושאים מסוימים במטה החולצה הכחולה שבאגף המשימות, מזכ"ל התנועה שיהיה חבר מזכירות יוכל לייצג את כולן בנושאים האלו".

 

מזכיר התנועה, ולוולה שור, מתאר את הדברים קצת אחרת. לדבריו פסח האוספטר שלא נכח בפגישה אמר לו שמזכיר תנועת נוער לא צריך להיות במזכירות ולא הביע רצון עז להיכנס לשם, וגם אילן גזית לא השתוקק לכך מאוד. בכל זאת סוכם על דעתם שהחברות במזכירות תהיה ברוטציה בין התנועות. "אני לא יודע אם לקרוא לזה נציג התנועות או מייצג התנועות", אומר שור. "בכל אופן ברור שכשיהיה דיון על תנועות הנוער כולם יוזמנו אליו".

 

 









עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים