מועצת התנועה דנה ביישום מסקנות ועדת דולבמועצת התנועה דנה ביישום מסקנות ועדת דולב

נחמן גלבוע


פלס: הסכם בין הורים לבעלי צרכים מיוחדים ובין הקיבוץ מיושם בקיבוצים רבים

 

מסקנות ועדת דולב לבחינת מעמדם של חברים ובנים בעלי מוגבלויות בקיבוצים, היו הנושא המרכזי שבו דנה מועצת התנועה הקיבוצית שהתכנסה ביום ראשון באפעל. אבשלום דולב, חבר טירת צבי, ובעצמו אח לאישה בעלת מוגבלות, מונה בסוף 2004 על ידי יו"ר וועדת העבודה והרווחה של הכנסת, ח"כ לשעבר שאול יהלום, לעמוד בראש ועדה מייעצת לבחינת נושא זה.

 

הוועדה קיימה 14 ישיבות, והגישה את מסקנותיה הן באשר ליחסים בין בעלי המוגבלויות לבין קיבוצם, והן לגבי היערכות התנועה והמועצות האזוריות למיצוי זכויות חברי הקיבוצים ובניהם מהמדינה.

 

בישיבת המועצה ציין דולב כי הבעיה המרכזית שהעסיקה הורים לבעלי מוגבלויות שלא התקבלו לחברות, הייתה שאלת מעמדם של הבנים בקיבוץ לאורך שנים והבטחת קיומם בכבוד. הוועדה החליטה לא לחייב קיבוצים לקבל את הבנים לחברות, אבל לכלול אותם בהסדר של שיוך דירות או בהקמת קרנות להבטחת עתידם. נושא הבטחת צורכיהם של בעלי המוגבלויות נכלל בתקנות הסיווג בפרק הערבות ההדדית, ונבחנת האפשרות לתקן תקנות שיחייבו את הקיבוצים לבצעו.

 

בנושא ההערכות התנועתית ציין דולב כי הומלץ להקים מרכז מידע תנועתי לזכויות בעלי המוגבלויות, ולתגבר את מערך העובדים הסוציאליים במועצות האזוריות שעד כה כמעט ולא טיפלו בבעיות רווחה בתוך הקיבוצים.

 

יו"ר ארגון אהד"ה, גדעון פלס, אב לבן בעל מוגבלות, הסביר שהארגון כבר גיבש נוסח של הסכם בין הורים לבעלי צרכים מיוחדים לבין הקיבוץ, והסכם זה מיושם בקיבוצים רבים. הוא הוסיף שצירוף הארגון למרכז לייעוץ ושיקום של התנועה הקיבוצים, יעצים את כוחו ויאפשר לו לטפל גם בחברים נכים. לעומתו טען, דני ואלה, אב לבת בעלת מוגבלות, כי ארגון ההורים איבד את עצמאותו במעבר למרכז לשיקום, וכי דוח ועדת דולב וההמלצות המחייבות המשך טיפול אינן מוכרות כלל ליו"ר הנוכחי של ועדת הרווה של הכנסת, ח"כ משה שרוני. עוד טען ואלה כי בצוות התנועתי שהוקם לטיפול ביישום הדוח אין ייצוג לארגון ח.מ.ד, וכי במקביל לצוות מינתה הנציבה לטיפול בבעלי מוגבלויות במשרד המשפטים עורכת דין מטעמה לטיפול בנושא.

 

בדיון שנערך השתתפו פעילי תנועה ומרכז השיקום שדיווחו על היקף טיפולם בנושא, ונציגי קיבוצים שהדגישו את חשיבותו. חברי המועצה אישרו את אימוץ המלצות הוועדה בתוספת הדברים שנאמרו בדיון.

 

מסי התנועה והרכב המזכירות

 

סעיף נוסף שעלה לדיון היה יישום ההחלטה לגבות את מיסי התנועה באמצעות הארגונים האזוריים, ובנושא זה הודגש שקיבוץ שאינו מעוניין בכך צריך להודיע על לארגון ולתנועה. מזכיר התנועה, גברי ברגיל, ציין כי המעבר לתלושי שכר בתנועה מחייב גבייה מסודרת, וכי קיבוץ שיחליט לא לשלם את מיסיו יובא לדיון בתנועה לגבי המשך חברותו בה. דני זמיר ממשמר העמק הביע חשש שקיבוצים שמרגישים שאין להם השפעה על החלטות התנועה לא ירצו לשלם את מיסיהם, וגזבר התנועה, מוטל בוגומולסקי, הציע לא להיאחז בטיעונים אידיאולוגיים בשאלת התשלום. ההחלטה אושרה ברוב קולות מול מתנגד אחד.

 

גם בחירת חברי המזכירות עלתה לדיון בישיבת המועצה לאחר שכבר הוחלט שמספרה יעמוד על 20, חציים פעילי תנועה וחציים בעלי תפקידים אחרים ונציגי ציבור, והרכבה יאושר כמקשה אחת. יו"ר ועדת גיוס רחבה, סול לביא, הציגה את ההתלבטות בוועדה בין בחירת גוף שיהיה מעין דירקטוריון חיצוני לבין גוף מנהל שיהיה מעין מטה רחב של פעילי התנועה, והסבירה שההחלטה שהתקבלה היא שילוב בין השניים. היא הוסיפה שהוחלט לשלב במזכירות את 4 חברי הכנסת ולהגדיל את מספרה ל-24 וכן לכלול בה מזכ"ל של אחת מתנועות הנוער כחבר ה-25. בדיון טען רזי יהל מאגף הכלכלה כי לא התקיים דיון על מטרות המזכירות, ולכן יש לקיים דיון כזה לפני בחירת חברי המזכירות. איתן סט יצא כנגד שילובם של חברי הכנסת בטענה כי המזכירות תהיה במה להתנגחות פוליטית. בתגובה ציין ח"כ אבשלום וילן, כי כל הח"כים משלוש המפלגות רואים עצמם כשליחי התנועה הקיבוצית, וישיבתם במזכירות תאפשר עבודה מתואמת ויעילה יותר. הנרי אלקסלסי טען שיש לשלב במזכירות את אחד מנציגי התנועה בהנהגת הסתדרות, פסח האוספטר או הוא עצמו.מזכיר התנועה, ולוולה שור, ציין שהדיון על מטרות המזכירות התקיים בעבר במסגרת תוכנית העבודה של התנועה, ואמר כי חשוב למזכירים שהח"כים ישתלבו במזכירות וכן אחד ממזכ"לי תנועות הנוער שייצג את התנועות במזכירות. ברוב קולות מול 6 מתנגדים אושר הרכב המזכירות, וברוב מוחלט אושר צירוף מזכ"ל תנועת הנוער.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים