מהות הזהות - מהם מרכיביה ושורשיה של הישראליות התרבותית והרוחנית?
 

שירה חיים


לגיליון האינטרנטי לש מפנה

גיליון הסתיו של "מפנה" (במה לעניני חברה בהוצאת יד טבנקין ויד יערי) נפתח בביקורת כלפי ההזנחה בטיפול בעורף, שנקלע למצוקה קשה בעת מלחמת לבנון השנייה. האוכלוסייה החלשה של עורף סובל, היא גם מי שתשא בעיקר נטל המימון המלחמתי, משום שתקציבי הרווחה הם הראשונים והעיקריים הנפגעים מהתקציב החדש. טענה זו מועלית במאמר מאת מוריה אבנימלך, הטוענת גם כי הבטחות הממשלה כי פיצוי יינתן לא רק עבור נזקים פיזיים וכלכליים אלא גם לשיקום הגליל ולחיזוקו התגלו כמילים שנמוגו, כשהגיע הזמן לממשן בתקציבים.

 

עיקר הגיליון מוקדש למאמרים מגוונים על מהות הזהות הישראלית. שלושה (צביה גרינפילד, יעקב גורן ומאיר יפה) דנים בכמה ממרכיביה של הישראליות התרבותית והרוחנית ובשורשיהם של אלה. פרופסור עוז אלמוג טוען כי אין זהות של "הישראלי", אלא יש זהות "ממוקפת", ישראלי עם מקף: ישראלי-דרוזי, ישראלי-אתיופי, ישראלי-חרדי וכיו"ב. והאם קיימת עדיין זהות ייחודית של ישראלי-קיבוצניק? על כך אין תשובה במאמר זה או באחרים, אך על זהותה המשתנה של הדמוקרטיה הקיבוצית יש מאמר ארוך מאת אברהם פווין. כותרת המאמר מתמצתת את השינוי שחל בדמוקרטיה הזאת: מהשולחן העגול, סביבו ישבו כל החברים תוך שוויון מלא, אל שולחן המנהל, הספון בלשכתו. מסכם פווין: "בשל מיעוט המשתתפים האסיפה אינה מהווה בסיס ללגיטימציה של המדיניות הנקבעת ואינה נותנת גיבוי ציבורי לממלאי תפקידים ציבוריים. המרות הציבורית של הקיבוץ - שהיתה מבוססת על הזדהות ערכית וחברתית של החברים כמניע עיקרי לפעולה ועל לחץ דעת הקהל כאמצעי מרכזי לאכיפת התנהגות נאותה - נחלשה, הן בעקבות שינויים ערכיים והן כפועל יוצא מעצם הביורוקרטיזציה של המערכת הפוליטית, כי החברים אינם מרגישים מחויבות כלפי מדיניות שהם לא השתתפו בקביעתה".

 

במאמר פולמוס חריף עם שלושה היסטוריונים יוצא אודי מנור. ביקורתו היא על כך שבכנס חוקרים ביד יערי, הציגו השלושה: האחת - את הקיבוץ כרחיים על צווארו של השמאל, השני - את מנהיגות הקיבוץ בשנות החמישים כאחראית לכישלון בחיבור הקיבוץ עם החברה הישראלית, והשלישי - מציצנות רכילותית, וולגרית וסנסציונית על הקיבוץ.

 

עוד בגיליון - מאמרים על הזנחת הפריפריה מנקודת התצפית של ראש מכללת ספיר, זאב צחור, על חינוך כחברות, פרק מספר של פילוסוף ומחנך אמריקאי, וכן סקירת ספרים.

 


לגיליון האינטרנטי של מפנה

 


מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים