מיזוג התנועות: דרישה להדדיות מלאה בין התק"ם ובין הקבה"א - גם במיזוג הנכסיםמיזוג התנועות:

דרישה להדדיות מלאה בין התק"ם ובין הקבה"א

נחמן גלבוע


במועצה שבה הוכרע על המיזוג בין התנועות נדרש ממשקי התק"ם לערוך מהלך מקביל לזה של חבצלת ולהעביר ב-10 השנים הקרובות סכום קבוע לגופים הציבוריים

 

מועצת הקיבוץ הארצי אישרה את ההצעה למיזוג נכסי התנועות. 62 חברי מועצה תמכו בהצעה, 23 התנגדו לה ו-5 נמנעו. האישור נפל ביום חמישי שעבר לאחר שתי ישיבות מרובות משתתפים ושמונה שעות דיונים. ההצעה שהוגשה לסיכום הדיונים הייתה הצעה משודרגת בת תשעה סעיפים, שאליה התלווה מסמך הבנות של גופי חבצלת, השומר הצעיר בארץ ובעולם, גבעת חביבה וצוותא, כחלק בלתי נפרד מההחלטה.

 

הסעיף הראשון בהצעה מתייחס למסמך מירום-מסד שכבר אושר במזכירות הקבה"א ובמרכז התק"ם, ולפיו ימוזגו פעילויות התנועות לתאגיד אחד בסדר גודל של 100 מיליון שקל שאליו יזרים התק"ם כשני שליש מערכו והקבה"א שליש. למרות זאת המיזוג לא יהיה מלא משום שארגון "משקי התק"ם" לא נכלל בו לאחר ששויך לקיבוצים, ומולו נשאר בידי הקבה"א חלק עיקרי מקרן חבצלת המיועדת לממן את פעילות הגופים הציבוריים של התנועה לפחות ב-10 השנים הקרובות. קרן חבצלת התחייבה להעביר לגופי הקבה"א 4 מילון שקל בשנה דרך תקציב התנועה, בנוסף ל-3 מיליון שקל שיועברו ישירות מהתקציב. על פי הצעה זו החלק שיועבר מחבצלת לתנועה הקיבוצית יהיה בית התנועה, ומולו יעביר התק"ם נכסים בשווי מוערך של כ-65 מיליון שקל.

 

הסעיפים הבאים שהוכנסו להצעת הסיכום היו תולדה של הדיון הראשון שהתקיים לפני כחודש, וסיכומו נדחה ברוב קולות על ידי חברי המועצה. כך, בסעיף השני פונה מועצת הקבה"א לתק"ם לבצע במשקי התק"ם מהלך מקביל לזה שנעשה בחבצלת, ולהעביר ב-10 השנים הקרובות סכום קבוע לגופים הציבוריים. סעיף נוסף מציין שהמועצה רושמת לפניה את ההבנות שהושגו בין גופי חבצלת לראשי הקרן ומזכיר הקבה"א, לפיהן תמשיך חבצלת להבטיח את פעילותם וצמיחתם של הגופים הציבוריים ותהיה אחראית להם, ורואה בהבנות הללו חלק בלתי נפרד מההחלטה. הסעיף הבא נועד להסיר חשש שהכספים מחבצלת ייבלעו בתקציב התנועה, ומצוין בו בפירוש שהם יועברו ישירות לגופים הציבוריים. בסעיף אחר נאמר שחל איסור על פעילויות שמשמעותן שחיקת קרן חבצלת ללא אישור הבעלים.

 

3 סעיפים בהצעה מתייחסים לקיבוצי ההטלות, לאחר שנציגיהם לא הסכימו בדיון הקודם לתמוך בהצעת המיזוג. סעיף אחד מציין שהכספים המיועדים להיכנס לחבצלת במסגרת מהלך מיזוג הנכסים ינוהלו בקרן נפרדת שבין מטרותיה יהיו סגירת הסדרי עבר של הקבה"א וקיום רשת ביטחון נוספת לגופי חבצלת, ובכל מקרה לא תתקבל החלטה על סגירת הקרן לפני סיום מוסכם של נושא קיבוצי ההטלות. בסעיף שני, המעיד על החשדנות שעדיין קיימת בין התנועות, נאמר שהעברת הנכסים מתנועות האם לתאגיד המשותף של התנועה הקיבוצית, תיעשה בו זמנית על ידי שתי התנועות ובאופן שישמור על היחס בין התנועות. בסעיף האחרון במסמך נאמר כי בכל הקשור בהמשך הטיפול בקיבוצי ההטלות, יצורף נציג של הקיבוצים הללו לצוות המטפל בנושא (תביעת החזרי כספים מהבנקים), וכן תישמר לקיבוצי ההטלות הזכות לפנות לקרן שתקום בנפרד על ידי חבצלת על מנת להציע כל הצעה במידה והטיפול הנוכחי לא יגיע לידי מיצוי.


ראו את הודעת התנועה בנושא, וכן מאמרי העיתונים
לכתבה מקבילה ב"הקיבוץ", תחיה שירן, 28.9.06
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים