בית ראשון עובר בית - הכספים ל"בית ראשון במולדת" יעברו דרך רשויות מוניציפליות ולא דרך התנועהבית ראשון עובר בית

נחמן גלבוע


יורם זיו

חובות גדולים לתוכנית עקב הפסקת הקצאת התקציבים לתנועה הקיבוצית הביאו את מזכירי התנועה לשר הקליטה שהודיע להם, כי מעתה יעברו הכספים רק דרך רשויות מוניציפליות

 

"בית ראשון במולדת" לא יקבל יותר את תקצובו דרך התנועה הקיבוצית. תוכנית קליטת העלייה בקיבוצים, המשותפת לתנועה הקיבוצית, הסוכנות היהודית והמשרד לקליטת עלייה, תעבור לתקצוב שבע מועצות האזוריות השותפות בקליטת העולים בישראל. בפגישה שהתקיימה בין השר לקליטת עלייה, זאב בוים, לראשי התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל, הובהר על ידי השר כי על פי נהלים חדשים של משרד האוצר אין יותר אפשרות להעביר תקציבים לתוכנית דרך התנועה הקיבוצית, כגוף מרכזי, אלא דרך רשות מוניציפלית. משמעות דבריו של השר היא התארגנות חדשה, באמצעות המועצות האזוריות, אליהן יועברו התקציבים המשמשים מימון משלחות, סמינרים לקראת עלייה, תקציבי קליטה לקיבוצים, והפעלת מטה המרכז את הפעולה.

 

בראשית השבוע התקיימה פגישת חירום לאחר שהכספים לא הועברו למטה הפרויקט והוא צבר גירעון ועמד בסכנת סגירה. בפגישה בהשתתפות מזכירי התנועה, ראשי מועצות אזוריות השותפות לתוכנית, ופעיליה באזורים, נמסר דיווח מהפגישה עם השר, והמשמעות - שינוי ארגוני שמהותו העברת הפעילות למועצות אזוריות ומימונם את תוכנית הקליטה.

 

מזכירי התנועה הקיבוצית הבהירו בדיון כי לא יתנו ידם לסגירת תוכנית הקליטה. "בית ראשון במולדת חשוב מאוד לתנועה ולקיבוצים, הן בהיבט הערכי של קליטת עלייה בישראל, והן מההיבט הדמוגרפי של גידול אוכלוסיית הקיבוצים השותפים, שכולם נמצאים בפריפריה. מדובר בתוכנית מצליחה במסגרתה נקלטים בישראל כל שנה מאות עולים. נמשיך לפעול לקיומו תוך שינוי ארגוני המתחייב מהחלטת המדינה", אמרו השניים.

 

הוחלט להמשיך לקיים את התוכנית דרך המועצות האזוריות, ובמקביל, תיערך פגישה בין מזכירי התנועה וראשי המועצות האזוריות עם השר בוים, ועם זאב ביילסקי, יו"ר הסוכנות היהודית, במטרה למצוא בהקדם מימון לקיומו של מטה מרכזי מצומצם במסגרת התנועה הקיבוצית.

 

הפרויקט החל ב-1989 עם גל העלייה הגדול ממדינות ברית המועצות. עד כה עלו במסגרתו כ-30,000 עולים לישראל, כ-600 משפחות שהגיעו לארץ במסגרת הפרוייקט בחרו להיקלט לחברות קבע בקיבוצים הקולטים, רובם בפריפריה.יורם זיו הוא מנהל "בית ראשון במולדת"עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים