נסגר הבית? בית ראשון במולדת עומד בסכנת סגירה
נסגר הבית?

קרני עם-עד


יורם זיו

סכנת סגירה ל"בית ראשון במולדת", פרויקט העלייה והקליטה

של התנועה הקיבוצית * מי יצילנו (אולי המועצות האזוריות)

 

ימים קשים עוברים על "בית ראשון במולדת", פרויקט העלייה והקליטה מחו"ל של התנועה הקיבוצית. ימי הזוהר של תחילת שנות התשעים, עת נקלטו בקיבוצים השונים אלפי עולים, רובם מארצות חבר העמים, עברו חלפו להם. בצד הירידה הדרסטית במספר הנקלטים (502 בשנת 2005 לעומת 4,979 בשנת השיא, 1991), חדלו הגופים המתקצבים - הסוכנות היהודית, משרד הקליטה והעלייה, קרן יחיאל אפשטיין - להעביר כספים לתנועה הקיבוצית ולמועצות הקולטות. צוות הפעילים, שמנה ארבעה - יורם זיו (נחל-עוז, מנהל התוכנית) יונה פרידמן (בוגרת הפרויקט מאור-הנר), מלכה קאסוטו (תל-יוסף) ואירנה קנטור (ראשון-לציון) - מאוימים בפיטורים או בקיצוץ משרה דרסטי. רק לפני כחודשיים עברו אנשי "בית ראשון" ממשרדם ברחוב הנביאים למשכנם החדש בבית התנועה הקיבוצית, וכבר הם עוסקים שם באריזה של הציוד המשרדי לקראת התכנסות בחדר אחד, שאולי גם הוא יתרוקן מיושביו.

 

ביום רביעי שעבר התקיימה פגישה מכרעת - בה נטלו חלק יורם זיו ויונה פרידמן, מזכירי התנועה הקיבוצית זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל, ראשי מועצות אזוריות קולטות (עמק הירדן, מגידו, אשכול, בקעת בית-שאן), ומנהלי מחלקות הקליטה באותן מועצות - על מנת למנוע את רוע הגזירה.

 

סיכום הישיבה מסמן, אולי, סיכוי כלשהו להצלת התוכנית מכליה. ההצהרה עליה הסכימו כולם: "פעילות מטה בית ראשון במולדת מבורכת, וחשוב לשמור על מתכונת מצומצמת של מטה במסגרת התנועה הקיבוצית" - גובתה בחמישה סעיפים שנועדו לאפשר את המשך הפעלת התוכנית במתכונת "עוקפת תנועה". "בהיעדר מימון לפעילות במסגרת התנועתית", נכתב במסמך, "תועבר עיקר הפעילות למועצות האזוריות, שאליהן יוזרמו גם המשאבים מהסוכנות היהודית ו/או באמצעות קרנות, המשרד לקליטת העלייה וקרנות ייעודיות". החל מחודש אוקטובר תועבר למועצות גם האחריות למימון פעילות המטה התנועתי המצומצם. בהמשך נכתב כי יגובש "מסמך עלויות" של המטה (שככל הנראה יכלול פעיל במשרה מלאה ופעילה נוספת בחצי משרה) בידי גזברית התנועה הקיבוצית רבקה יקיר, ויורם זיו, כאשר ההתחשבנות על הוצאות הפעילות (ריכוז ותיאום עם השטח בארץ ובחו"ל, דאגה לגיוס משפחות, קשר עם מוסדות וארגונים) תיעשה מול המועצות הנ"ל.

 

יוסי ורדי, ראש המועצה האזורית עמק הירדן, ידאג לזמן פגישה עם יו"ר הסוכנות זאב ביילסקי, הגזבר חגי מירום, מזכירי התנועה שור וברגיל, ויורם זיו - על מנת לבדוק את יכולת הסוכנות לסייע להמשך הפעילות של העלאת העולים, ואת היקף התמיכה הדרושה לתהליך הקליטה הראשוני. במקביל יזמן ולוולה את השר לקליטת העלייה זאב בוים ואת מנכ"ל משרדו, על מנת לסכם על היקף הסיוע שיופנה בעיקר להכנת התעסוקה לעולים וצרכי הליווי שלהם, כמו גם לחיזוק הזהות היהודית והזיקה לארץ.

 

יורם זיו, מנהל "בית ראשון" בשמונה השנים האחרונות, מייחל לכך שהדברים יצאו מהכוח אל הפועל ושגורלם לא יהיה כזה של סיכומים אחרים שהושגו בעבר. עוד לפני הישיבה הוא נשמע כמי שהפסיד במערכה על המשך הפרויקט החשוב. "זה נראה כמו סוף הסיפור. הצוות שלנו מרגיש לבד. הפעילים, ואני בתוכם, חשים שננטשנו על-ידי המשולש בלעדיו אין קיום לתוכנית העלייה והקליטה - הסוכנות, המשרד לקליטת עלייה והתנועה הקיבוצית. המזכירים שלנו מתייחסים יפה לתוכנית, רוצים בהמשך קיומה, אבל לא מוכנים - ובצדק - לממן 100% מההוצאות הנדרשות. לפנים משורת הדין הם העניקו לנו מימון ביניים, בהיעדר כספים שהובטחו משני הגופים האחרים, אבל גם זה לא יוכל להימשך".

 

זיו מקבל על עצמו להקטין את המטה התנועתי, להשקיע במספר קטן יותר של משפחות (כשבעים) שאמורות להגיע ארצה עד נובמבר, ואפילו להפחית את חלקי המשרה שלו, אם יצטרך לעשות כן. "מה שחשוב לי יותר מכול זה לשמר את התוכנית שקיימת כבר 17 שנה, ושעד עתה הגיעו ארצה במסגרתה 30 אלף עולים, 8,200 משפחות, מתוכן 45 משפחות התקבלו לחברות בקיבוצים. הלוואי שתוכנית החירום תזכה להצלחה, ושוב לא נצטרך להיאבק על קיומנו הצודק".

 

נתוני "בית ראשון"

 

ב-17 שנות קיומו של "בית ראשון במולדת" עלו, נקלטו, השתלמו והתמקצעו במסגרתו בעיקר עולי חבר העמים. החל משנת 2003 החלו להיקלט במסגרת התוכנית גם עולים מדרום אמריקה (170 משפחות). עולי אתיופיה מטופלים אף הם במסגרת תל"ם (תוכנית העשרה לצעירים) והכשרה מקצועית. המימון לעולים מאתיופיה המשיך להתקבל מקרן הידידות ומשרד הקליטה. מעט משפחות הגיעו גם מצרפת וצפון אמריקה. "בית ראשון" הקים מטה להכשרת טכנאים בתחום הפלסטיקה, ושלושים מבוגרי התוכנית עובדים במפעלי הקיבוצים השונים. קורס נוסף מתקיים כעת בגליל העליון. מאה מתנדבים מטפלים בעולים.


 מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים