רשם האגודות לא מצא פגם בהתנהלות תנובהעו"ד אורי זליגמן

רשם האגודות לא מצא פגם בהתנהלות תנובה

יעקב לזר

 

רשם האגודות השיתופיות אורי זליגמן דחה את הבקשה שהגישה

לו קבוצת מושבים, למנות חוקר בתנובה, וקבע כי לא מצא שום

פגם בפעולות הנהלת החברה.


בהחלטתו דחה הרשם את כל הטענות שהועלו בפניו על ידי הפונים. לדבריו, ההחלטות על ההשקעות במחלבת אלון תבור, במחלבה ברומניה ובמפעל הבשר התקבלו כדין ובסמכות. גם באשר לבחירת מבקר הפנים של תנובה ולנוהלי העבודה והבקרה, קבע עורך הדין זליגמן שלא נמצא בהם שום פגם. בנוגע לרמיזות הנוגעות לאינטרסים אישיים כביכול של מנכ"ל תנובה אריק רייכמן, כתב הרשם: "באשר לטענת המבקשים כי מנכ"ל המשיבות עושה שימוש בכספי תנובה לצרכיו האישיים, מוטב היה כי טענה זו לא הייתה מועלית בפניי. לא הונחה כל תשתית ראייתית בפניי המצביעה כי יש ממש בטענה זו". להחלטת הרשם תוקף מחייב של פסק דין.

 

זליגמן מתח ביקורת על עצם פניית קבוצת המושבים לאפיקים משפטיים, והמליץ לברר את המחלוקות בנוגע לשינויים בתנובה בדרך של כבוד הדדי וברוח השיתופיות. "הדרך הראויה היא דיון בין חברי קואופרטיב שיש לקיימו בקרב חברי תנובה, ולא בעימות משפטי בפניי או בפני גורמים אחרים", כתב הרשם בהחלטתו.

 

מהנהלת תנובה נמסר שהחלטת רשם האגודות שמה קץ לניסיון של מיעוט מבוטל מבעלי תנובה לכפות את רצונו על שאר הבעלים, באמצעות פנייה לאפיקים משפטיים. "הפונים לא בחלו בפגיעה בשמה הטוב של תנובה תוך גרימת נזק לבעלי החברה, ובתוך כך גם לעצמם. טוב יעשו אם יקבלו את המלצת הרשם, יחדלו מהמאבק המשפטי והתקשורתי, ויביעו את עמדתם הלגיטימית בנוגע לקביעת עתידה של תנובה בצורה מסודרת במוסדות על פי התקנון".

 

עם זאת, השאיר הרשם פתח למינוי חוקר כהליך שגרתי, אם תוצג בפניו פנייה להפוך את תנובה מאגודה שיתופית לחברה בע"מ. "אם תחליט תנובה לבקש את אישורי להפוך מאגודה לחברה, אמנה חוקר כמקובל בכל הליך כזה", כתב זליגמן. תפקידו של החוקר יהיה "לבדוק את התוכנית, תוך מתן דגש לשאלה מי מהמבקשים עלול להיפגע מהתהליך".

 

מקבוצת המושבים שהגישה את הבקשה לרשם נמסר כי בכוונתם לערער על ההחלטה או לפנות לערכאות משפטיות.

 

זיו מטלון, סמנכ"ל מועצת החלב לשעבר, אמר כי תשובת רשם האגודות הכתה את המושבים בהלם, "בשל החד-צדדיות שבה".

 

רייכמן אמר בתחילת השבוע, כי המגעים להכנסת שותף פיננסי לתנובה נמצאים בשלבה מתקדם, וכי שווי החברה גבוה מ-750 מיליון דולר. עד לוועידת תנובה שתיערך בסוף 2007, יהיה סיכום עם אחד המשקיעים המתעניינים בנושא. בעיתונות נמסר כי מגעים לגבי כניסה לשותפות מתקיימים עם קרן סרברוס, עם חברה לישראל וכן עם קרן מרקסטון וקרן אייפקס, מבעלי בזק.

 

מתנגדי ההפרטה טוענים כי שווי תנובה נמוך בהרבה ממה שמסר רייכמן. המתנגדים שכרו את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן ומשרד עורכי הדין יהודה פז ועופר פינשטיין, להכין תוכנית אלטרנטיבית להפרטה.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים